Excel Kurumsal Hizmetler

Amaç: İşletmelerin mevcut ERP programlarına destek amacıyla raporlama sisteminin kurulması, ERP sistemi olmayan işletmelere de aşağıda ana başlıkları verilen her birim için takip ve raporlama sistem tasarımı  

  • Sipariş Takip: Müşteri siparişlerinin takibi, müşteri ve ürün bazlı satış istatistik raporu oluşturma, ciro raporları 
  • Maliyet Analizi: Üretim öncesi ön maliyet hesaplama, üretim sonrası fiili maliyet hesaplaması, kar-zarar analizleri 
  • Üretim Planlama: ürün reçetelerinin oluşturulması, iş emri oluşturma, hammadde planlama, hammadde siparişi oluşturma 
  • Satınalma: Hammadde, sarf malzemeleri, ambalaj malzemeleri gibi tüm satın alma kalemlerinin siparişinin verilmesi, takibi ve raporlanması 
  • Üretim Takip: Üretimin proses bazında takibi, fire ve duruş analizleri, personel, makine ve proses performans değerlendirmesi  
  • Depo-Stok Takip: Hammadde, ambalaj malzemesi  ve mamul stoklarının takibi ve raporlaması 
  • Bakım Planlama: Arızi bakım kayıtlarının tutulması ve raporlanması, yıllık makine bakım planlaması ve takibi, yedek parça kullanım raporları ve stok  takibi 
  • Kalite Kontrol: Girdi kontrol, üretim kalite kontrol kayıtları ve sevk kontrol kayıtlarının tutulması ve raporlanması 
  • Personel İşleri(İnsan Kaynakları): Personel kayıtlarının tutulması, yıllık izin takibi, rapor takibi, eğitim planlaması ve takibi 
  • Kalite Güvence: Müşteri şikayetleri takibi ve analiz raporları, İzlenebilirlik raporları 

Bunları dışında işletmenin talep edeceği farklı konularla ilgili uygulama ve raporlama tasarımı içinde destek vermeye hazırız.