VS 2017 Microsoft.Office.Interop.Excel

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Merhaba.
Yolu belli bir excel dosyası açmak istiyorum.Ama olmuyor,hata veriyor.
Not : Referansı ekledim.
Kod:
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application.Equals = FileOpen(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")
 

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,147
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
Evren Bey, referans eklemeden şu şekilde yapılabilir...

Kod:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim filePath As String = "C:\TestFolder\Test.xlsx"
    Process.Start(filePath)
End Sub
 

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,147
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
Eğer açmak istediğiniz Excel dosyası, "exe" ile aynı klasördeyse;

Kod:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim filePath As String = Application.StartupPath & "\Test.xlsx"
    Process.Start(filePath)
End Sub
.
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Haluk hocam,teşekkür ederim.Oldu
Şimdide Açılan dosyanın A1 hücresine "Test Evren" yazdırabilirmiyiz.
 

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,147
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
Açmak istediğiniz dosyanın söz konusu klasörde olup olmadığını kontrol ettikten sonra açmak isterseniz;

Kod:
 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim filePath As String = Application.StartupPath & "\Test.xlsx"
    If IO.File.Exists(filePath) Then
      MsgBox(filePath & " bulundu")
    Else
      MsgBox(filePath & " bulunamadı")
      Exit Sub
    End If
    Process.Start(filePath)
End Sub
.
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Açmak istediğiniz dosyanın söz konusu klasörde olup olmadığını kontrol ettikten sonra açmak isterseniz;

Kod:
 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim filePath As String = Application.StartupPath & "\Test.xlsx"
    If IO.File.Exists(filePath) Then
      MsgBox(filePath & " bulundu")
    Else
      MsgBox(filePath & " bulunamadı")
      Exit Sub
    End If
    Process.Start(filePath)
End Sub
.
Teşekkür ederim,Hocam.
Dosyayı açıyor.
Açılan dosyanın A1 hücresine "Test Evren" yazdırabilirmiyiz?
 

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,147
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
Evren Bey, aşağıdaki gibi deneyin....

Not: Dosya adı ve sayfa adını kendinize göre uyarlarsınız...

Kod:
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim filePath As String = Application.StartupPath & "\Test.xlsx"
    Dim objExcel = New Excel.Application
    Dim myFile As Excel.Workbook
    Dim mySheet As Excel.Worksheet

    If IO.File.Exists(filePath) Then
      MsgBox(filePath & " bulundu")
    Else
      MsgBox(filePath & " bulunamadı")
      objExcel.Quit()
      objExcel = Nothing
      Exit Sub
    End If

    objExcel.Visible = True

    myFile = objExcel.Workbooks.Open(filePath)
    mySheet = myFile.Sheets("Sheet1")
    mySheet.Cells(1, 1) = "Test Evren"
  End Sub
End Class
.
 
Son düzenleme:

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Haluk hocam teşekkür ederim.
Bende netten aşağıdaki kodları buldum.
Kod:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim x1App, x1Book, x1Sheet As Object
    x1App = CreateObject("excel.Application")
    x1App.visible = True
    x1Book = x1App.Workbooks.open(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")
    x1Sheet = x1Book.sheets(1)
    x1Sheet.range("A1").Value = "Budamı Olmadı."
    x1Book.close(True)
    x1App.quit()
    MsgBox("Veriler Kaydedildi.")
  End Sub
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Ancak

Microsoft.Office.Interop.Excel ilede nasıl olabilir?Onuda öğrenmek istiyorum?
 

veyselemre

Özel Üye
Katılım
9 Mart 2005
Mesajlar
2,560
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003-tr
Kod:
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Microsoft.Office.Interop

Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim xlApp As Excel.Application = Nothing
    Dim xlWorkBook As Excel.Workbook = Nothing
    Dim xlworksheet As Excel.Worksheet = Nothing

    xlApp = New Excel.Application()

    Dim filePath As String = Application.StartupPath & "\Test.xlsx"
    If IO.File.Exists(filePath) Then
      For Each p As Process In Process.GetProcesses
        If String.Compare(p.MainWindowTitle.ToString, "Microsoft Excel - Test", True) = 0 Then
          p.Kill()
        End If
      Next
      xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(Application.StartupPath & "\Test.xlsx", 0, False, 5, "", "", True, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPlatform.xlWindows, "\t", False, False, 0, True, 1, 0)
    Else
      xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add()
    End If

    xlworksheet = DirectCast(xlWorkBook.Worksheets(1), Excel.Worksheet)

    xlworksheet.Cells(1, 1).Value = "Veysel EMRE Test3"
    xlworksheet.Cells(2, 1).Value = "Veysel EMRE Test2"
    For Each huc In xlworksheet.UsedRange.Cells
      MsgBox(huc.Value)
    Next huc

    xlApp.Application.DisplayAlerts = False
    xlWorkBook.SaveAs(filePath)
    xlWorkBook.Close()
    xlApp.Quit()

    Marshal.ReleaseComObject(xlworksheet)
    Marshal.ReleaseComObject(xlWorkBook)
    Marshal.ReleaseComObject(xlApp)
  End Sub
End Class
 
Son düzenleme:

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,147
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
Ancak

Microsoft.Office.Interop.Excel ilede nasıl olabilir?Onuda öğrenmek istiyorum?
Evren Bey, zaten yukarıda 7 No'lu mesajda, referans eklemiştim. Siz başka bir şey mi demek istiyorsunuz?

.
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Sayın veyselemre bey,
Verdiğiniz kod da sorunsuz çalıştı.Teşekkür ederim.
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Evren Bey, zaten yukarıda 7 No'lu mesajda, referans eklemiştim. Siz başka bir şey mi demek istiyorsunuz?
Haluk hocam kusura bakmayın,Onu görmemişim.
Sizin kodda sorunsuz çalıştı.
Teşekkür ederim.
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,868
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
Haluk hocam;
Kodlar sonlandırmıyordu(Sizin kodlarda)
Aşağıdaki satırı iptal ettim,
Kod:
'objExcel = Nothing
ve en alta şu 4 satırı yazdım düzeldi.
Kod:
myFile.Save()
    myFile.Close()
    objExcel.Quit()
    'objExcel = Nothing
    Marshal.ReleaseComObject(mySheet)
    Marshal.ReleaseComObject(myFile)
    Marshal.ReleaseComObject(objExcel)
    MsgBox("Veriler excele kaydedildi.")
 
Üst