Sql sorgu sonuca ekstra satır ekleme

arrow3441

Altın Üye
Katılım
31 Ekim 2022
Mesajlar
268
Excel Vers. ve Dili
2016
Merhaba alttaki sorguya gelen sonucunun dışında satır eklemek mümkünmüdür .
Kod:
SELECT DEPO, ISNULL([1],0)Ocak, ISNULL([2],0)Subat, ISNULL([3],0)Mart, ISNULL([4],0)Nisan, ISNULL([5],0)Mayıs, ISNULL([6],0)Haziran,
ISNULL([7],0)Temmuz, ISNULL([8],0)Agustos, ISNULL([9],0)Eylul, ISNULL([10],0)Ekim, ISNULL([11],0)Kasım, ISNULL([12],0)Aralık,
ISNULL([1],0)+ISNULL([2],0)+ISNULL([3],0)+ISNULL([4],0)+ISNULL([5],0)+ISNULL([6],0)+
ISNULL([7],0)+ISNULL([8],0)+ISNULL([9],0)+ISNULL([10],0)+ISNULL([11],0)+ISNULL([12],0) TOPLAM FROM

(
SELECT
FASTERHAREKET.SUBEIND AS DEPO,MONTH(FASTERBASLIK.TARIH) AY,
 (case when FASTERBASLIK.IADE='False' then
 SUM(((FASTERHAREKET.SATISFIYATI)-(FASTERHAREKET.SATISFIYATI)* (FASTERHAREKET.ISK1)/100)*(FASTERHAREKET.MIKTAR))
 else -SUM(((FASTERHAREKET.SATISFIYATI)-(FASTERHAREKET.SATISFIYATI)* (FASTERHAREKET.ISK1)/100)*(FASTERHAREKET.MIKTAR)) end) AS Toplamtutar
 FROM  TBLFASTERSATISHAREKET AS FASTERHAREKET

 INNER JOIN TBLFASTERSATISBASLIK AS FASTERBASLIK
 ON FASTERBASLIK.BARCODE=FASTERHAREKET.BASBARCODE
 WHERE YEAR(FASTERBASLIK.TARIH)= '2022'
 GROUP BY
 FASTERHAREKET.SUBEIND ,
 FASTERBASLIK.TARIH,
 FASTERBASLIK.IADE


 ) AS Table2PIVOT
(
 SUM(Toplamtutar) FOR [AY] IN([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12]

 )


)    AS PivotTable

  ORDER BY [DEPO] ASC
 
Üst