sayfalar arasındaki aynı sayıyı bulma

Katılım
16 Eylül 2018
Mesajlar
21
Excel Vers. ve Dili
2010 türkçe
çalışma kitabı içerisinde sayfalar arasında aynı yazılmış veriyi olan veriyi nasıl bulabilirim? ctrl f ile çalışma kitabında aradığımda bulabiliyorum ama çok veri var ve zaman isteyen bir iş? iki sayfadaki d sütünunda yazılmış aynı olan veriyi nasıl bulabilirim. diğer bir sayfaya nasıl taşırım?
 

Ekli dosyalar

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
27,759
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Eklediğiniz dosyada "AHMET" sayfasında 4 adet ALİ var, MEHMET sayfasında 5 adet ALİ var. Bu durumda eşleştirmenin nasıl yapılmasını istiyorsunuz?

Daha kısaca özetlersek 3. sayfada görmek istediğiniz sonucu elle yazabilir misiniz?
 
Katılım
16 Eylül 2018
Mesajlar
21
Excel Vers. ve Dili
2010 türkçe
tekrar edeni sadece bir kez bulunsun 3. sütunda. mümkün müdür acaba?
 

Ekli dosyalar

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
27,759
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Deneyiniz.

Kod:
Option Explicit

Sub D_SUTUNU_ORTAK_OLANLAR()
  Dim Sayfa As Worksheet, S1 As Worksheet, S2 As Worksheet, Zaman As Double
  Dim Son As Long, X As Integer, Y As Integer, Liste As Object
  
  Zaman = Timer
  
  Set S1 = Sheets("D SÜTÜNU ORTAK")
  
  Set Liste = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Liste.CompareMode = 1
  
  S1.Range("D4:D" & Rows.Count).ClearContents
  
  For Each Sayfa In ThisWorkbook.Worksheets
    Son = Sayfa.Cells(Rows.Count, 4).End(3).Row
    For X = 8 To Son
      For Y = 1 To Sheets.Count
        Set S2 = Sheets(Y)
        Select Case S2.Name
          Case S1.Name, Sayfa.Name
          Case Else
          If WorksheetFunction.CountIf(S2.Range("D:D"), Sayfa.Cells(X, "D").Value) > 0 Then
            If Not Liste.Exists(Sayfa.Cells(X, "D").Value) Then
              Liste.Add Sayfa.Cells(X, "D").Value, Nothing
            End If
          End If
        End Select
      Next
    Next
  Next
  
  S1.Range("D4").Resize(Liste.Count) = Application.Transpose(Liste.Keys)
  
  MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır." & vbCrLf & vbCrLf & _
      "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye", vbInformation
End Sub
 
Katılım
16 Eylül 2018
Mesajlar
21
Excel Vers. ve Dili
2010 türkçe
Option Explicit Sub D_SUTUNU_ORTAK_OLANLAR() Dim Sayfa As Worksheet, S1 As Worksheet, S2 As Worksheet, Zaman As Double Dim Son As Long, X As Integer, Y As Integer, Liste As Object Zaman = Timer Set S1 = Sheets("D SÜTÜNU ORTAK") Set Liste = CreateObject("Scripting.Dictionary") Liste.CompareMode = 1 S1.Range("D4:D" & Rows.Count).ClearContents For Each Sayfa In ThisWorkbook.Worksheets Son = Sayfa.Cells(Rows.Count, 4).End(3).Row For X = 8 To Son For Y = 1 To Sheets.Count Set S2 = Sheets(Y) Select Case S2.Name Case S1.Name, Sayfa.Name Case Else If WorksheetFunction.CountIf(S2.Range("D:D"), Sayfa.Cells(X, "D").Value) > 0 Then If Not Liste.Exists(Sayfa.Cells(X, "D").Value) Then Liste.Add Sayfa.Cells(X, "D").Value, Nothing End If End If End Select Next Next Next S1.Range("D4").Resize(Liste.Count) = Application.Transpose(Liste.Keys) MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır." & vbCrLf & vbCrLf & _ "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye", vbInformation End Sub
BECEREMEDİM SANIRIM
 
Üst