Dosya Yolundan Filtreleme

Katılım
11 Nisan 2009
Mesajlar
31
Beğeniler
2
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003
#1
ChDrive ("D:\RAPORLAR2019\28\")
Open Application.GetOpenFilename("D:\RAPORLAR2019\, *.txt") For Input As #1

Herkese Merhaba...

Yukarıdaki kod ile dosya yolunu açıyorum.Dosya yolumda Ç harfi ve B harfi ile başlayan txt dosyalarım var.Sadece B harfi ile başlayan dosya seçebilsin istiyorum.(Örnek:B19-01.txt).Ç ile başlayan dosyalarım görünmesin.Nasıl yapılabilir?
 
Katılım
9 Mart 2005
Mesajlar
2,559
Beğeniler
134
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003-tr
#2
Kod:
Sub Test()
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .initialFilename = "D:\RAPORLAR2019\28\B*.txt"
    If .Show = -1 Then FileOpen = .SelectedItems(1)
  End With
  If FileOpen <> "" Then MsgBox FileOpen
End Sub
 
Katılım
11 Nisan 2009
Mesajlar
31
Beğeniler
2
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003
#4
Kod:
Sub Test()
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .initialFilename = "D:\RAPORLAR2019\28\B*.txt"
    If .Show = -1 Then FileOpen = .SelectedItems(1)
  End With
  If FileOpen <> "" Then MsgBox FileOpen
End Sub
Private Sub CommandButton59_Click()

Dim J As Long, k As Long
Close #1


ChDrive ("D:\RAPORLAR2019\28\")
On Error GoTo ErrorHandler


With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.InitialFileName = "D:\RAPORLAR2019\B*.tst"
If .Show = -1 Then Fileopen = .SelectedItems(1)
End With

J = 3
k = 0
Do While Not EOF(1)
k = k + 1
Line Input #1, TextLine
If k > 0 And k < 343 Then
Cells(J, 2) = Replace(TextLine, """", "")

J = J + 1
End If

Loop
Close #1


Dim rFndCell As Range
Dim strData As String
Dim stFnd As String
Dim fCol As Integer
Dim ws As Worksheet

Set ws = Sheets("Sonuc_Beton")

stFnd = ws.Range("B12").Value

With ws
Set rFndCell = .Range("A:MHF").Find(stFnd, LookIn:=xlValues)
If Not rFndCell Is Nothing Then
fCol = rFndCell.Column
ws.Range("B3:B336").Copy ws.Cells(3, fCol)
Else 'Can't find the item
MsgBox "Bulunamadı"
End If
End With

Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "RAPOR SEÇMEDİNİZ"
End Sub

Veysel Bey.
İlgili yeri verdiğiniz gibi yaptım .Tabi ben kodun tamamını göndermediğim için sorun çıktı. Kodun EOF satırında hata verdi.Error 52 .Nasıl yapabilirim?
 
Katılım
9 Mart 2005
Mesajlar
2,559
Beğeniler
134
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003-tr
#5
Kod:
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .InitialFileName = "E:\TEST\*Kopya*.txt"
    If .Show = -1 Then fileOpen = .SelectedItems(1)
  End With

  Open fileOpen For Input As #1 'Bu kısmı eklemeyi unuttunuz sanırım.
Dosyayı açtınız mı acaba ?
 
Katılım
11 Nisan 2009
Mesajlar
31
Beğeniler
2
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003
#6
Kod:
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .InitialFileName = "E:\TEST\*Kopya*.txt"
    If .Show = -1 Then fileOpen = .SelectedItems(1)
  End With

  Open fileOpen For Input As #1 'Bu kısmı eklemeyi unuttunuz sanırım.
Dosyayı açtınız mı acaba ?
Aynen ekledim.Teşekkür ederim.Sağolun
 
Üst