Excel İçin Örnek Uygulamalar

Kendi yaptığınız veya harici Excel çalışmalarının kısa açıklaması ile linkini buradan paylaşabilirsiniz. (Bu başlıkta yeni konu açılması onaya bağlıdır.)

ADO-DAO-Kapalı Dosya Uygulamaları

Bu başlıkta, ADO ve DAO kullanımını içeren kodları ve kapalı dosyadan veri alma ile veri kaydetme uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Animasyon ve Oyun Uygulamaları

Bu başlıkta, Excel üzerinde hazırlanmış, çeşitli animasyon ve oyunları bulabilirsiniz.
Özel

Bordro ve Maaş Uygulamaları

Bu başlıkta, gerek özel gerekse kamu sektöründe kullanılan bordro,maaş takip ve puantaj uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Bütçe Örnekleri ve Uygulamaları

Bu başlık altında bütçe konusuyla ilgili uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Class Module Uygulamaları

Bu başlıkta, Class Module kullanarak nesnelere ortak özellik kazandırma, yeni bir nesne oluşturma gibi uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Diğer Uygulamalar

Bu başlıkta, muhtelif amaçlar için hazırlanmış diğer başlıklarda yer almayan uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Excel Eğitim ve Kod Bankası Uygulamaları

Bu başlıkta Excel eğitimi içeren çalışmaları, kod bankalarını, kod örneklerini bulabilirsiniz.
Özel

Fonksiyon ve Diğer İşlev Uygulamaları

Bu başlıkta, Excel fonksiyonlarının kullanımına dair örnekler ile veri doğrulama, özet tablo, koşullu biçimlendirme gibi diğer Excel uygulamaları ile ilgili uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Grafik Uygulamaları

Bu başlıkta, çeşitli grafik uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Hukuk Uygulamaları

Bu başlıkta, Hukuk işlemlerine yönelik uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

İlginç Programlar ve API Uygulamaları

Bu başlıkta, çok özel kodlama örnekleri ile Excel veya Excel dışı genel programlama örneklerini içeren uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Kullanıcı Adı ve Parola Uygulamaları

Bu başlıkta, kullanıcı adı ve açılış şifresi uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Menü Uygulamaları

Bu başlıkta, sayfa üzerinde, userform üzerinde ve VB editöründe yapılmış her türlü menü uygulamasını bulabilirsiniz.
Özel

Muhasebe,Satış ve Stok Takibi Uygulamaları

Bu başlıkta, muhasebe ve stok takip,fatura gibi uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Mühendislik ve Teknik Uygulamalar

Bu başlıkta, çeşitli mühendislik dallarına ve diğer teknik konulara ait uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Mükerrer Kayıt Uygulamaları

Bu başlıkta, bir veritabanında veya listede mükerrer kayıtların tespiti, ayıklanması gibi konuları içeren uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Milli Eğitim ve Okul Uygulamaları

Bu başlıkta, Eğitim ve öğretim sektörüne yönelik Milli Eğitim, okul ve not uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Özel Excel Uygulamaları ve Eklentiler

Bu başlıkta, hazır olarak bulunmayan ve Excele ilave özellikler kazandıran uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Personel Uygulamaları

Bu başlıkta, hem özel hemde kamu sektörüne yönelik personel işlerine ait uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Regular Expressions (RegExp) - Düzenli İfadeler

Bu başlık altında Regular Expressions ( Düzenli İfadeler) ile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.
Özel

Saat ve Timer Uygulamaları

Bu başlık altında gerek sayfa gerekse userform üzerinde yapılmış saat ve timer uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Sayıyı Yazıya Çevirme Uygulamaları

Bu başlıkta, Türkçe ve ingilizce olarak sayıyı yazıya çevirme ve YTL-YKR uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Scripting.Dictionary Nesnesi

Bu başlık altında Scripting.Dictionary nesnesi ile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.
Özel

Userform ve Nesnelere Yönelik uygulamalar

Bu başlıkta, userform ve nesnelerinin özelliklerini değiştirme, yeni özellikler ilave etme gibi nesneye yönelik uygulamaları bulabilirsiniz.
Özel

Veri Yönetimi Uygulamaları

Bu başlıkta, Veri kaydetme, değiştirme, silme gibi özellikleri içeren veri yönetimi uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

Webten Bilgi Sorgulama

Bu başlıkta, web sayfasından TC kimlik no, ssk, bağkur ve emekli sandığı bilgileri ile döviz sorgulaması uygulamalarını bulabilirsiniz.
Özel

WMI Uygulamaları

Bu başlıkta, WMI (Windows Management Instrumentation) kullanılarak sistem bilgilerine ulaşmayı sağlayan kod örneklerini bulabilirsiniz.
Özel
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.

Son Altın üyeler

Üst