Sütunları Alt Alta Yazdırmak

Katılım
15 Ağustos 2016
Mesajlar
11
Excel Vers. ve Dili
2016
Merhaba
Linkte verdiğim örnek excelimdeki gibi sütunlardaki sayıları (bkz Sheet1) alt alta toplamak istiyorum.
Ben Sheet2 de manuel olarak yaptim ama sütün ve satırlar cok fazla olacak, otomatik yaptırmam lazım

Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler

Örnek Excelim
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,816
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Deneyiniz.

C++:
Option Explicit

Sub Sutunlari_Alt_Alta_Listele()
  Dim S1 As Worksheet, S2 As Worksheet, Veri As Variant
  Dim Son_Satir As Long, Son_Sutun As Integer
  Dim X As Long, Y As Integer, Say As Long, Zaman As Double
  
  Zaman = Timer
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  Set S1 = Sheets("Sheet1")
  Set S2 = Sheets("Sheet2")
  
  S2.Range("A:A").Clear
  
  Son_Satir = S1.Cells(S1.Rows.Count, 1).End(3).Row
  Son_Sutun = S1.Cells(1, S1.Columns.Count).End(1).Column
  
  Veri = S1.Range("B2:" & S1.Cells(Son_Satir, Son_Sutun).Address(0, 0)).Value
  
  ReDim Liste(1 To Son_Satir * Son_Sutun, 1 To 1)
  
  For Y = LBound(Veri, 2) To UBound(Veri, 2)
    For X = LBound(Veri, 1) To UBound(Veri, 1)
      If Veri(X, Y) <> "" Then
        Say = Say + 1
        Liste(Say, 1) = Veri(X, Y)
      End If
    Next
  Next

  S2.Range("A1").Resize(Say) = Liste

  Set S1 = Nothing
  Set S2 = Nothing
  
  Application.ScreenUpdating = True

  MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır." & Chr(10) & Chr(10) & _
      "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye", vbInformation
End Sub
 
Üst