Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   ATATÜRK Köşesi (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=140)
-   -   şu sıralar çok ihtiyacımız var (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=72808)

teknikyapı 08-08-2009 14:43

şu sıralar çok ihtiyacımız var
 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bursa Nutku”nu okumanızı istiyorum. Umarım mücadele ruhunu yeniden yakalamayı başarabiliriz.“Türk genci inkılâpların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılâpları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı, bir hareket duydu mu; ‘Bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır’ demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla... Nesi varsa onunla eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç; ‘Polis henüz inkılap ve Cumhuriyet’in polisi değildir’ diye düşünecek fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkûm edecektir. Yine düşünecek: ‘Demek adliyeyi de ıslâh etmek, rejime göre düzenlemek lâzım...’ Onu hapse atacaklar; kanun yolundan itirazını yapmakla beraber, bana, İsmet Paşa’ya, Meclis’e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayırılmasını istemeyecek. Diyecek ki: ‘Ben inanç ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimizde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak girmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amîlleri düzeltmek de benim vazifemdir...’

İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği...”
Mustafa Kemal Atatürkarkadaşlar,
onun açılımı
bunun açılımı
şunun açılımı
.........açılımı derken saçılmayalım !

uzmanamele 08-08-2009 15:23

merhaba

syn teknikyapı,
içinde bulunduğumuz gaflet ve dalalet ortamında; Yüce Önderimizin bu sözlerini hatırlatmak sizi de zordurumda bırakabilecekken bu cesaretinizden dolayı sizi kutluyor, O'na layık olduğunuz için yanaklarınızdan öpüyorum.

Alıntı:

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !!!
bizler, Atatürk'ün gösterdiği yoldan asla dönmeyeceğiz!
O'nun kurduğu Cumhuriyetin çocukları olmaktan her zaman gurur duyacağız!
O'na layık çocuklar yetiştirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz!
bize bıraktığı Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmak görevinden asla dönmeyeceğiz!
gücümüzü O'ndan ve damarlarındaki asil kandan alıyoruz, asla korkmayacak, yılmayacağız!

makan 30-07-2011 12:08

sayın teknikyapı ve sayın uzmanamele, söylediklerinize canı gönülden katılıyorum. :ok::


Saat 01:04

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.