Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   PHP & MySql (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Nöbetçi Eczaneleri verecek ve siteden çekecek (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=52345)

htsumer 28-06-2008 20:19

Nöbetçi Eczaneleri verecek ve siteden çekecek
 
Excel sayfasında
Adı-Tarih

A Eczanesi-25/06/2008

şeklinde girilecek

bu excelden web sayfası veri çekecek..

"25/06/2008 tarihinde hangi eczane nöbetçi ile onu verecek..

Bu scripti kimse hayrına vermiyor.:mrgreen:
Belki burda veren olur..

modalı 28-06-2008 21:38

Sayın htsumer:

php ile excele bağlanma kodu:

Kod:


$conn=odbc_connect('excelSheet','','');
$query="SELECT * FROM sheet1";
$result=odbc_exec($conn,$query);
while (odbc_fetch_row($result))
{
  $field1=odbc_result($result,1);
}
odbc_close($conn);

Ancak dah önce excel dosyanızı odbc ye tanıtmanız gerekiyor.

İyi çalışmalar

modalı 28-06-2008 21:44

Sayın htsumer,

ODBC ile bağlanın:

Kod:


oConn.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" & _
"DriverId=790;" & _
"Dbq=c:\somepath\mySpreadsheet.xls;" & _
"DefaultDir=c:\somepath

sonra sql kodunu çalıştırın:

Kod:

'After creating an ODBC connectoin the query is
SQL = "SELECT * FROM [Sayfa1$]"
'To read the columns
<%
valore = rs(n)
%>
'where n is the column number (es. A=0, B=1, etc...)

Bu da asp kodu.

İyi çalışmalar

modalı 28-06-2008 21:48

Sayın htsumer,

Bu da tam bir html sayfası içinde yapmanız gerekenler:

Kod:


<html>
<title>CodeAve.com(Display an Excel in ASP)</title>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<!--#include file="adovbs.inc"-->

<%
' Import constants from adovbs.inc specifically
'adOpenStatic and adLockPessimistic

'Name of the excel file being displayed
exceldb="greenberg.xls"

' Create a server connection object
Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cn.Open "DBQ=" & Server.MapPath(exceldb) & ";" & _
"DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};"


' Create a server recordset object
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

' Query to run against the exceldb
' hamerin_hank is the name of the
' cell range as defined in excel
sql="select * from hammerin_hank;"

' Execute the sql
rs.Open sql, cn, _
adOpenStatic, adLockPessimistic
%>
<table border=1 align=center>
<caption>Hank Greenberg Career Statistics</caption><%
For counter = 0 To rs.fields.count - 1 %>
<th>
<% ' Write out the field names
response.write rs.fields.item(counter).name %>
</th><%
' Move to the next field
next

' Move to the first record
rs.movefirst

' Write out the record set
do while not rs.eof %>
<tr><%
' Loop through all of the fileds
for counter = 0 to rs.fields.count - 1
%>
<td align=right>
<% ' Write out the field values
response.write rs.fields.item(counter).value %>
</td><%
' Move to the next field
next
%>
</tr><%
' Move to the next record
rs.movenext
loop
%>
</table>

<%
' Kill the recordset
rs.close
Set rs = nothing
' Kill the connection
cn.close
Set cn = nothing
%>

</body>
</html>

İyi çalışmalar:)

modalı 28-06-2008 21:52

Bu da ayrı bir örnek:Kod:

strConnection = "DBQ=" & Server.MapPath("customer-list.xls") & "; DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};"

Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
cn.open strConnection


sql="select * from sales_in_2005;"

rs.Open sql, cn, adOpenStatic, adLockPessimistic


do while not rs.eof
    response.write rs("customerName") & " : " & rs("soldPrice") & "<br/>"
rs.movenext
loop


rs.close
Set rs = nothing
cn.close
Set cn = nothing


htsumer 28-06-2008 21:52

Sayın modalı teşekkür ederim.Linux hostum var.
Yukardakileri bir deneyeceğim ama yapacağımı sanmıyorum..

Sadece şunu istiyorum.excel nöb.eczaneleri yazıp test.php ile çekmek..

modalı 28-06-2008 22:01

1 Eklenti(ler)
Sayın htsumer,

Linuxtan excel açabilmek için api ye ihtiyacınız var. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

htsumer 28-06-2008 22:07

Sayın modalı,
Valla o kadar iyi değilim.Hosta attım .php çalıştırdım ama yapamadım..O kadar iyi değilim..Teşekkür ederim..:(

muratozkan 28-10-2010 09:50

sayın modalı yukarıda linux çalışmak için gerekli zipli dosya yok link calışmıyor bi kontrol edermisiniz
cok teşşurler
muratozkan

LovelessGent 11-04-2013 16:40

Excel
 
Konuya 5 son mesaja 3 yıl olmuş ancak şu dosyayı biri yenilese de kullansak iyi olur :) strateji oyunu


Saat 07:23

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.