Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   hücre dolu ise başka hücreye bugün tarihi yazsın (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=171152)

zulfuernek 08-03-2018 12:19

hücre dolu ise başka hücreye bugün tarihi yazsın
 
herhangi bir satırda d hücresi sıfırdan büyük ise ilgili satırın a hücresine bugün tarihini yazsın

ve sonrada ilgili satırın b hücresinede a hücresi ile c hücresindeki tarihler arasındaki gün farkını yazsın

zulfuernek 08-03-2018 12:25

bugün tarihinden kastım tarih her gün güncellenmeli. yani hücreye uyguladığımız =bugün() formülünü uygulaması gerekli

Orion1 08-03-2018 12:55

Örnek dosya ekleyiniz.:cool:

faye_efsane 08-03-2018 13:17

Merhaba,
Çalışma sayfanızın kod bölümüne şu satırları ekleyiniz.
Kod:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
If Target.Value > 0 Then Cells(Target.Row, "A").Value = Date
Cells(Target.Row, "B").Value = Format((Cells(Target.Row, "A").Value - Cells(Target.Row, "C").Value), "0")
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub

Cells(Target.Row, "B").Value = Format((Cells(Target.Row, "A").Value - Cells(Target.Row, "C").Value), "0") bu satır A sütunundaki tarih ile C sütunundaki tarihin farkını alır. Eğer C sütunundaki tarihler A sütunundakinden büyük ise ilgili satırı şu şekilde değiştiriniz.
Kod:

Cells(Target.Row, "B").Value = Format((Cells(Target.Row, "C").Value - Cells(Target.Row, "A").Value), "0")


Saat 00:43

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.