Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Dizinde kriter sayısını artırmak? (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=171131)

ikikan 07-03-2018 17:26

Dizinde kriter sayısını artırmak?
 
Alıntı:

Sub Topla()
Dim S1 As Worksheet, Dizim(), Veri(), Kriter As Variant
Dim x As Long, Satir As Long, Zaman As Double, Bakiye, Bakiye2 As Double

Zaman = Timer

With Application
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
.EnableEvents = False
End With

Set S1 = Sheets("ASayfa")

Satir = S1.Cells(S1.Rows.Count, 1).End(3).Row

S1.Range("M11:M" & Satir + 30).ClearContents
Veri = S1.Range("A11:P" & Satir).Value

Kriter = S1.Range("D1").Value
Kriter =S1.Range("A9:P9" ).Value
Bakiye = 0

ReDim Dizim(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 16)

For x = 1 To UBound(Veri, 1)
ReDim Preserve Dizim(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 16)
If Veri(x, 1) = Kriter Then
Dizim(x, 1) = Bakiye + Veri(x, 11) - Veri(x, 12)
Bakiye = Dizim(x, 1)

End If
Next

S1.Range("M11:M" & UBound(Dizim) + 10) = Dizim
Sheets("PCari").Range("A11:P" & UBound(Dizim) + 10) = Dizim

With Application
.ScreenUpdating = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.EnableEvents = True
End With

Set S1 = Nothing

'MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır." & Chr(10) & Chr(10) & _
"İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00000"), vbInformation
End Sub


Korhan Beyin 2016 yılında yayınladığı bu koda ilave olarak "Kriter" sayısı artarsa örnek 8 kriterli bir durum olursa "Kriter =S1.Range("A9:P9" ).Value" satrında bulunana hücrelerin içine bakarak işlem yapması istenilirse ne gibi bir ekleme yapılmalı dizin komutuna? şimdiden teşekkürler arkadaşlar.

ikikan 07-03-2018 20:29

Nasıl bir açmazdır sütunların sayısını gösteremiyorum... konuyu biliyorum bildiğim halde yapamıyorum ya arkadaş....

Korhan Ayhan 07-03-2018 22:04

Kriter bölümünü de döngüye alıp deneyiniz.

Kod:

For Y = 0 To Ubound(Kriter, 2)
'Sorgularınızı buraya yazınız...
Next


ikikan 08-03-2018 09:33

Alıntı:

Korhan Ayhan tarafından gönderildi (Mesaj 933203)
Kriter bölümünü de döngüye alıp deneyiniz.

Kod:

For Y = 0 To Ubound(Kriter, 2)
'Sorgularınızı buraya yazınız...
Next


Ben bir hata yapıyorum Korhan Bey; Kriter sorgusunu ayrımı yapmam lazım? yoksa veri döngüsünün içindemi?

ikikan 08-03-2018 09:45

Denedim sütunları görmüyor ....

Kod:

    ReDim Dizim1(1 To UBound(Kriter, 2), 1 To 1)
   
    For y = 1 To UBound(Kriter, 2)
    ReDim Preserve Dizim1(1 To UBound(Kriter, 1), 1 To 1)
    Dizim1(y, 1) = Kriter(y, 1)
    Next


ikikan 08-03-2018 15:46

Alıntı:

Korhan Ayhan tarafından gönderildi (Mesaj 933203)
Kriter bölümünü de döngüye alıp deneyiniz.

Kod:

For Y = 0 To Ubound(Kriter, 2)
'Sorgularınızı buraya yazınız...
Next


Yanlış olan nedir Korhan Bey benim aklım durdu..
Kod:

    ReDim Dizim(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 1)
     
    For x = 1 To UBound(Veri, 1)
        For y = 0 To UBound(Kriter, 2)
        ReDim Preserve Dizim(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 1)
       
        If Veri(x, 1) = Kriter(1, y) Then
            Dizim(x, 1) = Bakiye + Veri(x, 11) - Veri(x, 12)
            Bakiye = Dizim(x, 1)
           
        End If
    Next
    Next


Korhan Ayhan 08-03-2018 22:23

Örnek dosya üzerinden sorarsanız daha net cevaplar alabilirsiniz.

ikikan 08-03-2018 22:37

Alıntı:

Korhan Ayhan tarafından gönderildi (Mesaj 933365)
Örnek dosya üzerinden sorarsanız daha net cevaplar alabilirsiniz.

Asıl sorun bendeymiş mantığı yanlış kurmuşum düzenliyorum...
1. etap bu daha doğru olanları evet yanlış olanları hayır yapmam gerekiyor....
Alıntı:

For y = 1 To UBound(KRT)
For x = 1 To UBound(VR, 1)
ReDim Preserve Dizim(1 To UBound(VR, 1), 1 To y)

If VR(x, y) = KRT(y) Then
Dizim(x, y) = Bakiye + (VR(x, 11) - VR(x, 12))
Bakiye = Dizim(x, y)
End If
Next x
KTP.Range("A10:P" & SonSatir).AutoFilter y, KRT(y)
Next y
Az kaldı Korhan Bey size de soracağım sorular olacak dosyayı düzenleyip döneceğim

Örnek Dosya sizinle beraber yorumladığımız konuda ;
http://www.excel.web.tr/f48/altalta-...e-t158556.html

ikikan 09-03-2018 16:38

1 Eklenti(ler)
Alıntı:

ikikan tarafından gönderildi (Mesaj 933370)
Asıl sorun bendeymiş mantığı yanlış kurmuşum düzenliyorum...
1. etap bu daha doğru olanları evet yanlış olanları hayır yapmam gerekiyor....

Az kaldı Korhan Bey size de soracağım sorular olacak dosyayı düzenleyip döneceğim

Örnek Dosya sizinle beraber yorumladığımız konuda ;
http://www.excel.web.tr/f48/altalta-...e-t158556.html

Örnek dosya ektedir.

ikikan 19-03-2018 18:30

Korhan Beyin Düzenlediği koda ek olarak birkaç ekleme yaptım.
Süzülen veriye göre başlıkları alıp toplama işlemi yapıyor fakat kırmızı ile işaretlediğim kodu kısaltmak istiyorum dizi içine almayı denedim beceremedim yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.


Kod:

Sub ToplaBakiye3()
    Dim KTP As Worksheet, Zaman As Double
    Dim y, x, e, r, k, Bakiye, SSA, SSU, Say, Sayac As Long
    Dim Dizim(), Kriter(), VR(), KT(), z(), a(), b() As Variant
    Dim KR(), Birles() As String
    Dim TRH1, TRH2 As Date

    Zaman = Timer
   
    Set KTP = Sheets("ASayfa")


    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .Calculation = xlCalculationManual
        .EnableEvents = False
        'Application.Volatile
    End With
   
    SSA = KTP.Cells(KTP.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    SSU = KTP.Cells(10, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
           
    KTP.Range("M11:M" & SSA + 30).ClearContents
    VR = KTP.Range("A11:P" & SSA).Value
                   
ReDim KR(KTP.AutoFilter.Filters.Count)
Say = 1
For k = 1 To KTP.AutoFilter.Filters.Count 'Step 1
    'If KTP.AutoFilter.Filters(k).On Then
    KR(Say) = KTP.Cells(9, k) 'Replace(KTP.AutoFilter.Filters(k).Criteria1, "=", "", 1)
    Say = Say + 1
    'End If
Next k
 
                    TRH1 = KTP.[D5]
                    TRH2 = KTP.[E5]
   
    On Error Resume Next
    KTP.ShowAllData
    On Error GoTo 0

ReDim a(UBound(KR))
ReDim z(UBound(VR))

ReDim Dizim(1 To UBound(VR, 1), 1 To UBound(KR))

For y = 1 To UBound(KR, 1)
Bakiye = 0
    If Not KR(y) = "" Then
    For x = 1 To UBound(VR, 1)
        ReDim Preserve Dizim(1 To UBound(VR, 1), 1 To UBound(KR, 1))
        On Error Resume Next
         
            For r = 1 To y
                a(r) = VR(x, r) = KR(r)
            Next r
z(1) = a(1)
z(2) = a(1) And a(2)
z(3) = a(1) And a(2) And a(3)
z(4) = a(1) And a(2) And a(3) And a(4)
z(5) = a(1) And a(2) And a(3) And a(4) And a(5)
z(6) = a(1) And a(2) And a(3) And a(4) And a(5) And a(6)
z(7) = a(1) And a(2) And a(3) And a(4) And a(5) And a(6) And a(7)
z(8) = a(1) And a(2) And a(3) And a(4) And a(5) And a(6) And a(7) And a(8)

        If z(y) Then
        Dizim(x, 1) = Bakiye + (VR(x, 11) - VR(x, 12))
        Bakiye = Dizim(x, 1)
        End If

Next x
End If
Next y

KTP.Range("M11:M" & UBound(Dizim) + 10) = Dizim

For y = 1 To UBound(KR, 1)
  If Not KR(y) = "" Then: KTP.Range("A10:P" & SSA).AutoFilter y, KR(y)
Next y

    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .EnableEvents = True
    End With
   
KTP.Cells(1, 1) = "Sure:" & Format(Timer - Zaman, "0.00000")
Set KTP = Nothing
End SubSaat 10:12

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.