Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Combobox listede veri ekle, sil (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=171103)

xemdarx 06-03-2018 18:35

Combobox listede veri ekle, sil
 
1 Eklenti(ler)
Selamlar,
Combobox listelesine yeni veri ekleyip silme işlemini yapmak istiyorum.Fakat bazı sorunlarla karşılaştım. Mümkünse dosyayı inceleyip yardım eder misiniz?

Ömer BARAN 07-03-2018 02:28

Merhaba.

UserForm'un tüm kodlarını silip, yerine aşağıdakileri yapıştırın ve denemeler yapın.

-- Listeniz netice itibariyle her hal ve takdirde aralarda boşluk içermeyeceğinden, Combobox'a ilgili veriler AddItem yerine RowSource yöntemiyle ekleniyor.
-- UserForm'da ComboBoxbutce2 adını verdiğiniz nesne bir TEXTBOX ama Combobox'muş gibi adlandırmışsınız.
İşlemlere bir etkisi yok ama tavsiyem bu adı değiştirip, aşağıdaki kodlarda da ilgili kısımları da ona göre değiştirmeniz yönünde.
.
Kod:

Private Sub UserForm_Initialize()
If Cells(Rows.Count, 3).End(3).Row > 14 Then
    ComboBoxbutcex.RowSource = "veri!C14:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(3).Row
Else
    ComboBoxbutcex = "LİSTE BOŞ"
End If
End Sub

Private Sub Label1_Click()
    Call sil
End Sub

Sub sil()
If ComboBoxbutcex = "" Then Exit Sub
If [C26].End(3).Row = 14 Then
    MsgBox "Silinecek Satır Bulunamadı", vbCritical, "UYARI"
    Exit Sub
Else
    Cells(ComboBoxbutcex.ListIndex + 14, 3).Delete Shift:=xlUp
    ComboBoxbutcex.RowSource = "veri!C14:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(3).Row
    ComboBoxbutcex.ListIndex = -1
    MsgBox " Listeden Silindi", vbInformation, "SİLME İŞLEMİ"
End If
End Sub

Private Sub ilekle_Click()
    Call ekle
End Sub

Sub ekle()
If ComboBoxbutce2 = "" Then
    MsgBox "ComboBoxbutce2 boş olduğundan herhangi bir işlem yapılmadı."
    Exit Sub
ElseIf [C26].End(3).Row = 25 Then
    MsgBox "Listeye ekleme yapılamaz." & vbLf & "Çünkü C14:C25 arası DOLU"
        ComboBoxbutce2 = ""
    Exit Sub
Else
    Cells([C26].End(3).Row + 1, "C") = ComboBoxbutce2
    ComboBoxbutcex.RowSource = "veri!C14:C" & [C26].End(3).Row
    ComboBoxbutce2 = ""
    ComboBoxbutcex.ListIndex = ComboBoxbutcex.ListCount - 1
    MsgBox " Yeni ünvan eklendi", vbInformation, "..:: Ömer BARAN ::.."
End If
End Sub


xemdarx 07-03-2018 19:57

Ömer Bey,
Faydalı ve açıklayıcı olmuş. Teşekkürler

Ömer BARAN 07-03-2018 20:59

Kolay gelsin.


Saat 05:11

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.