Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Sayı dizisi seçmek. (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=170907)

rgulec50 28-02-2018 10:22

Sayı dizisi seçmek.
 
Arkadaşlar başlık doğru oldumu emin değilim ama emin olun uzun süredir , excel formülleriyle basit makroyla çözmeye çalıştığım bir sorun bu... :confused:

Özetlemeye çalışırsam : bir sayı dizisinden başka bir sayı dizisini seçmeye çalışıyorum... örnekte detaylı anlattım.... konunun sıkı takipçisiyim sabah: 08.30 gece 01.00 :rolleyes::rolleyes::rolleyes::yardim:

yardımcı olan arkadaşlara şimdiden tşk ederim.

rgulec50 01-03-2018 08:13

arkadaşlar konu karmaşık değil biliyorum biraz anlatması zor...

rgulec50 02-03-2018 10:31

Çözümü imkansızmıdır bunun beyler?Olumlu olumsuz bi'cevap bekliyorum açıkçası.

rgulec50 05-03-2018 12:54

güncel....

rgulec50 06-03-2018 09:26

güncel....

rgulec50 07-03-2018 07:58

güncel....

rgulec50 08-03-2018 11:33

güncel....

rgulec50 09-03-2018 07:56

güncel....

rgulec50 09-03-2018 19:22

Beyler algoritmayı verdim, geriye sadece kodlamanın kaldığını düşünüyorum, yanılıyorsam söyleyin lütfen.

Korhan Ayhan 10-03-2018 01:03

Bir şeyler kurguladım. Fakat bu aşamada tam sonuç vermiyor. Devamını yarın müsait bir zamanda tamamlamaya çalışırım.

Kod:

Option Explicit

Sub Sayi_Dizilerini_Aktar()
    Dim Son As Long, X As Long, Bul As Range, Say As Byte, Adres As String
    Dim Satir As Long, Y As Long, Veri As Range, Zaman As Double
   
    Zaman = Timer
   
    Son = Cells(Rows.Count, "C").End(3).Row
    Range("I7:J" & Rows.Count).ClearContents
    With Range("I7:I" & Son)
        .NumberFormat = "General"
        .Formula = "=C7&""-""&D7&""-""&E7&""-""&F7&""-""&G7&""-""&H7"
        .NumberFormat = "@"
        .Value = .Value
    End With

    Son = Cells(Rows.Count, "S").End(3).Row
    Range("W7:W" & Rows.Count).ClearContents
    With Range("W7:W" & Son)
        .NumberFormat = "General"
        .Formula = "=S7&""-""&T7&""-""&U7&""-""&V7"
        .NumberFormat = "@"
        .Value = .Value
    End With

    Range("AA7:AF" & Rows.Count).ClearContents
    Satir = 7
   
    For X = 7 To Son
        For Y = 7 To Satir
            Say = 0
            For Each Veri In Range("S" & X & ":V" & X)
                If WorksheetFunction.CountIf(Range("AA" & Y & ":AF" & Y), Veri) > 0 Then
                    Say = Say + 1
                End If
            Next
            If Say = 4 Then
                GoTo 10
            End If
        Next

        Set Bul = Range("I:I").Find(Cells(X, "W"))
        If Not Bul Is Nothing Then
            Adres = Bul.Address
            Do
                If Cells(Bul.Row, "J") <> "OK" Then
                    Range("AA" & Satir & ":AF" & Satir).Value = Range("C" & Bul.Row & ":H" & Bul.Row).Value
                    Cells(Bul.Row, "J") = "OK"
                    Satir = Satir + 1
                    Exit Do
                End If
                Set Bul = Range("I:I").FindNext(Bul)
            Loop While Not Bul Is Nothing And Bul.Address <> Adres
        End If
10  Next

    MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır." & Chr(10) & "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye", vbInformation
End SubSaat 06:51

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.