Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   SQL (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Excel den Sql e veri gönderim metotları (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=170560)

bkts34 15-02-2018 13:07

Excel den Sql e veri gönderim metotları
 
Merhaba,

Excel dosyamda makrolar ile hesapladığım verileri Sql de bir tabloya kaydetmek istiyorum. Yaptığım araştırmalarda bunun "İnsert into" veya record set açarak olduğunu gördüm ki bu şekilde yapıyorum da şuan zaten. Ancak her iki yöntemde de excelde ki veriler döngü kurulup alınıyor, bunun bizim için dezavantajı verilerimiz biraz fazla satır ve sütun içeriyor ve Sql server bağlantısı da ortak ağdan olduğu için aşırı yavaşlama oluyor, donuyor, tıkanıyor.

Bu nokta da işin erbablarına sorum şu şekilde ;
Excelde ki verileri döngü ile değilde blok olarak gönderemez miyiz Sql tablosuna ?
Yani nasıl ki Ado ile veri çekerken CopyfromRecordset deyip tek seferde excele alıyorsak gönderirken de aynı bu gibi bir blok gönderim söz konusu olabilir mi ?

Yardımcı olabilecek varsa çok makbule geçecektir, şimdiden teşekkür ediyorum.

bkts34 15-02-2018 18:11

Fikri olan varmıdır üstadlarım, ?

Zeki Gürsoy 15-02-2018 21:59

Merhaba.

Bir sql script hazırlayın. Çok fazla ise text dosyasına kaydedin. Ör:

Kod:

insert into tablo (alanlar) values(değerler);
insert into tablo (alanlar) values(değerler);
insert into tablo (alanlar) values(değerler);

Bunların tamamını tek seferde connection.Execute ile çalıştırın.

Not: Çoğu veritabanı batch execute destekler.

.

bkts34 15-02-2018 22:47

Merhaba Zeki bey Iyi akşamlar ve ilginiz için çok teşekkür ederim öncelikle.
Ancak Sql de çok bilgim yok malesef, scriprt olustirmayi veya neyi nereye nasil yazacagimi tam kestiremiyorum ama sabah ilk is ugrasacagim bu yöntemle cok sağolun tekrar, teşekkür ederim. Iyi akşamlar.

bkts34 16-02-2018 09:13

Merhaba Zeki bey,

Ben bir türlü yapamadım, araştırıyorum ama becerebildiğim birşey yok henüz, rica etsem aşağıda size örnek olarak vereceğim adlara göre, sizin önerdiğiniz yöntem ile script hazırlayıp ( sanırım text dosyası daha iyi olur ) sql e nasıl göndereceğime dair ( connection.execute dediğiniz kısım) örnek bir kod bloğu hazırlayabilirmisiniz ?

Excelin konumu : ‪C:\Users\bkts\Desktop\
Excel dosyası adı : asd.xlsm
Sql e göndereceğim sayfa adı : Sayfa1, sütunlar Id,Name
Sql server adı : X
Database adı : Y
Tablo adı : Z

Not: Sql benim localimde kurulu,

Yanlış anlaşılmasın diye tekrar belirtmek istiyorum, verileri oluşturmayı ve sql e göndermeyi tamamen excel den yapmak istiyorum.

Zeki Gürsoy 16-02-2018 10:30

Burada anlaşımayan şey, komut sanırım. Diğerleri için örneğin connection bağlantı aynı. Sql komutu noktalı virgül ile birleşecek o kadar. Değişken mi yaparsınız, dosyadan mı alırsınız, o size kalmış.

Kod:

dim cn as new adodb.connection

cn.open "..."

dim sql as string

sql = "insert into Z (id, name) values(1, 'Zeki');"
sql = sql & "insert into Z (id, name) values(2, 'Gürsoy');"
sql = sql & "insert into Z (id, name) values(3, 'bkts34');"

cn.execute sql

cn.close


alicimri 16-02-2018 10:59

Benim de yapmak istediğiniz gibi bir işleme ihtiyacım vardı, kodla bir çözüm bulamadım. Diğer kullanıcıların çalışmadığı bir vakitte, "Microsoft SQL Server Management Studio" ile tabloyu silip, Excel'den aynı isimle yeni tablo ekledim. Bu işlemde veri türünde değişiklik yapıyor, sizin için bu durum sorun olmayacaksa kullanabilirsiniz..

alicimri 16-02-2018 11:57

Sn. Zeki Gürsoy teşekkür ederim, Benim de öteden beri kafama takılan bir soruna çözüm getirmişsiniz.
Sn. bkts34'nin sorununu 3000 kayıt ile aşağıdaki kod ile denedim 3-4 saniyede başarılı sonuç aldım.

Kod:

Sub aa()
  Dim conn As ADODB.Connection
        Dim sConnString As String
        sConnString = "Provider= SQLOLEDB;Data Source=" & "X;" & "Initial Catalog=" & "Y" & ";Integrated Security=SSPI;"
      Set conn = New ADODB.Connection
        conn.Open (sConnString)
        Dim sql As String
For i = 2 To Range("A65536").End(3).Row
sql = sql & "insert into Z (id, name) values(" & Range("A" & i) & ", " & "'" & Range("B" & i) & "');"
Next
    conn.Execute (sql)
 End Sub


bkts34 16-02-2018 12:56

Sayın Zeki Gürsoy ve alicimri,
İlginizden ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim, sorun çözüldü, mevcuta göre çok daha iyi sonuç veriyor.

İyi çalışmalar.

bkts34 19-02-2018 17:00

Herkese merhaba,

Bu açtığım konuyla ilgili 10.000 satır ve 5 sütunu 1,85 saniye de ortak ağ üzerinden sql server a gönderebildiğim " bulk insert " metoduna ulaştım ve mevcut a göre çok çok faydalı bir sonuç aldığım için ihtiyacı olanlara paylaşmak isterim,

Örnek olarak hazırladığım ve daha anlaşılır olması için bazı bilgileri vereyim öncelikle,

Örnekte ki Sql de;
Server Adı : ABC
Database Adı : XYZ
User ID : Ali
Password : Veli

Excelde ki;
Sayfanın adı : VERİLER
A sütunu başlığı ve veri tipi : No ( sayısal )
B sütunu başlığı ve veri tipi : Ad ( genel )
C sütunu başlığı ve veri tipi : SoyAd ( genel )
D sütunu başlığı ve veri tipi : Yas ( sayısal )
E sütunu başlığı ve veri tipi : Tarih( Tarih )


Kod öncelikle excel i temp klasörü içinde bir csv ye dönüştürüyor daha sonra bu csv yi belirtilen bir klasör üzerine ( tüm kullancıların erişmesi için ortak ağ üzerinde bir klasör kullanılmalı ), bu örnek için C sürücüsüne kopyalayarak Sql serverda belirtilen tabloya eski veriyi silerek yenisini giriyor.

Acele ile yazdım umarım anlaşılır olmuştur..Kod:

Sub sql_bulk_insert()
    Set s1 = ThisWorkbook.Sheets("VERİLER")
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    TmpDosyaAdi = fso.GetSpecialFolder(2) & "\deneme.csv"
    DosyaAdi = "C:\SQL\deneme.csv" '(Bu kısım ortak sql server ın veriyi alacağı klasör )
   
        strConn = "PROVIDER=SQLOLEDB;"
        strConn = strConn & "DATA SOURCE=ABC;INITIAL CATALOG=XYZ;User ID=Ali;Password=Veli;"
 
    basla = Timer
    ErrDosyaAdi = Replace(DosyaAdi, ".csv", "-err.csv")
    ErrTxt = ErrDosyaAdi & ".Error.txt"
    If fso.FileExists(ErrDosyaAdi) Then fso.DeleteFile (ErrDosyaAdi)
    If fso.FileExists(ErrTxt) Then fso.DeleteFile (ErrTxt)
   
    Set TFile = fso.OpenTextFile(TmpDosyaAdi, 2, True)
    For i = 2 To 65536
        If Trim(s1.Cells(i, 1).Value) = "" Then Exit For
        Tarih = Format(s1.Cells(i, 5).Value, "mm/dd/yyyy")
        satirStr = ""
        satirStr = satirStr & s1.Cells(i, 1).Value & ";" 'Server üzerinde olulturulan tablonun ilk kolonu (tip = int )
        satirStr = satirStr & s1.Cells(i, 2).Value & ";" 'Server üzerinde olulturulan tablonun ikinci kolonu (tip = nvarchar(50) )
        satirStr = satirStr & s1.Cells(i, 3).Value & ";" 'Server üzerinde olulturulan tablonun ilk kolonu (tip = nvarchar(50) )
        satirStr = satirStr & s1.Cells(i, 4).Value & ";" 'Server üzerinde olulturulan tablonun ilk kolonu (tip = int )
        satirStr = satirStr & Tarih 'Server üzerinde olulturulan tablonun ilk kolonu (tip = Date )
        TFile.WriteLine satirStr
    Next

    TFile.Close
    fso.CopyFile TmpDosyaAdi, DosyaAdi ' Ortak ağa direk csv oluşturmak yavaş olduğu için Temp klasörrüne bir csv oluşturup oluşan csv _
    dosyasını ortakta bir klasöre koymak gerekli veya da server ın yetkili olduğu herhangi bir klasör olabilir ( bu örnek için C ye koyduk ama normalde ortak klasörü kullandık )

    Set cn = CreateObject("adodb.Connection")
    cn.ConnectionString = strConn
    cn.Open
   
    cn.Execute "delete from [dbo].[Dene]" 'İÇERDEKİ MEVCUT TABLOYU SİL
   
    QStr = "bulk insert [dbo].[Dene]" 'BULK İNSERT KOMUT SATIRI OLUŞTUR
    QStr = QStr & " from '" & DosyaAdi & "'"
    QStr = QStr & " with"
    QStr = QStr & " ("
    QStr = QStr & "      fieldterminator = ';',"
    QStr = QStr & "      rowterminator = '\n',"
    QStr = QStr & "      errorfile = '" & ErrDosyaAdi & "',"
    QStr = QStr & "      maxerrors = 100000"
    QStr = QStr & " )"
    cn.Execute QStr 'BULK İNSERT EXECUTE
    cn.Close
    MsgBox Timer - basla
End SubSaat 14:50

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.