Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Listview'den sayfaya kayıt (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=170426)

yselimyilmaz 09-02-2018 12:18

Listview'den sayfaya kayıt
 
Selam arkadaşlar;

Listview'de bulunan 9 sütundan ve farklı satır sayısından oluşan verileri çalışma sayfasına (sayfa1) A2 hücresinden başlayarak aktarmak istiyorum.
Aşağıdaki kod ile

Listview'in 2.sütunundan başlayarak
Sayfa 1'in B2 hücresinden başlayarak aktarıyor.

Kodlar üzerinde çeşitli denemeler yaptım ama başaramadım. Yardımcı olmanızı umarım.

Sayfa1.Range("A2:J" & s).ClearContents
For i = 1 To .ListItems.Count
For e = 2 To .ColumnHeaders.Count
Sayfa1.Cells(i + 1, e) = .ListItems(i).SubItems(e - 1)
Next e
Next i
End With
If ComboBox1.Value = "" Then
Unload Me
Call Formaç
Sayfa1.Range("A2:J" & s).ClearContents
End If
Sayfa1.Columns.AutoFit
Label2.Caption = "Toplam Veri Sayısı: " & ListView2.ListItems.Count
i = Empty: e = Empty: s = Empty
End Sub

PLİNT 09-02-2018 13:38

Merhaba
Aşağıdaki gibi deneyin
Kod:

Private Sub CommandButton1_Click()
s=rows.count
With ListView1
Sayfa1.Range("A2:J" & s).ClearContents
For i = 1 To .ListItems.Count
Sayfa1.Cells(i + 1, 1) = .ListItems(i)
For e = 2 To .ColumnHeaders.Count

Sayfa1.Cells(i + 1, e) = .ListItems(i).SubItems(e - 1)
Next e
Next i
End With
If ComboBox1.Value = "" Then
Unload Me
Call Formaç
Sayfa1.Range("A2:J" & s).ClearContents
End If
Sayfa1.Columns.AutoFit
Label2.Caption = "Toplam Veri Sayısı: " & ListView2.ListItems.Count
i = Empty: e = Empty: s = Empty
End Sub


yselimyilmaz 09-02-2018 14:10

Yardımınız için teşekkür ederim.
Sorunum çözülmüştür.

PLİNT 09-02-2018 14:33

Alıntı:

yselimyilmaz tarafından gönderildi (Mesaj 929646)
Yardımınız için teşekkür ederim.
Sorunum çözülmüştür.

Rica ederim, kırmızı bölümü yukarıdaki gibi "e" döngüsünün üstüne alalım boşuna tekrarlamasın.
Kolay gelsin.


Saat 14:01

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.