Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Msgbox tarih görünümü sorunu (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=170420)

cuneight 09-02-2018 08:31

Msgbox tarih görünümü sorunu
 
Merhaba...

Sayfa1 de bulunan D3 hücresiki tarihi msgbox ile bilgi amaçlı ekrana getirtmeye çalışıyorum. Ancak tarhi Gün/Ay/Yıl (01.01.2018) olarak vermekte oysaki ben D3 hücresinde olduğu gibi Ay/Yıl (Ocak 2018) olarak vermesini istiyorum yardımlarınız için teşekkürler

Kod:

Sub auto_open()
If Date >= Sheets("Sayfa1 ").Range("D3").Value Then
MsgBox "[ " & Sheets("Sayfa1 ").Range("D3").Value _
& " ] Dönemine İşlem Yapmaktasınız.", vbInformation, "TURHAN"
End If
End Sub


askm 09-02-2018 08:50

Kod:

Sub auto_open()
If Date >= Sheets("Sayfa1").Range("D3").Value Then
MsgBox "[ " & Sheets("Sayfa1").Range("D3").Value _
& " ] Dönemine İşlem Yapmaktasınız.", vbInformation, "TURHAN"
End If
End Sub


ASMET67 09-02-2018 08:53

Aşağıdaki şekkilde denermiisiniz
Sub auto_open()
If Date >= Sheets("Sayfa1").Range("D3").Value Then
AY = Format(Sheets("Sayfa1").Range("D3").Value, "mmmm yyyy")
MsgBox AY & " Dönemine İşlem Yapmaktasınız.", vbInformation, "TURHAN"
End If

End Sub


Saat 08:10

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.