Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   userform Gizleme (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=168026)

japonbaba 09-11-2017 20:52

userform Gizleme
 
Sub KayıtlarıAl()
Dim KayıtSayısı, satır As Variant
ListBox1.Clear
KayıtSayısı = Sheets("Ürünler").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For satır = 2 To KayıtSayısı
If InStr(UCase(Sheets("Ürünler").Range("a" & satır)), TextBox1.Value) > 0 Then
ListBox1.AddItem Sheets("Ürünler").Range("a" & satır)
End If
Next satır
End Sub
Private Sub ListBox1_Click()
ActiveCell.Value = ListBox1.Value


End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
Dim text As Variant
text = TextBox1.text: text = UCase(text): TextBox1.text = text
Call KayıtlarıAl


End Sub

Private Sub UserForm_Activate()
Call KayıtlarıAl
End Sub

açılan userformdan çift clik seçimden sonra userform kapatmak istiyorum lakin bir türlü yapamadım yardımlarınızı bekliyorum

PLİNT 09-11-2017 22:08

Merhaba
Yukarıdaki
Kod:

Private Sub ListBox1_Click()
ActiveCell.Value = ListBox1.Value


End Sub

silerek; yerine şöyle deneyebilirsiniz
Kod:

Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

ActiveCell.Value = ListBox1.Value
Unload Me
End Sub


japonbaba 09-11-2017 22:18

Alıntı:

PLİNT tarafından gönderildi (Mesaj 916858)
Merhaba
Yukarıdaki
Kod:

Private Sub ListBox1_Click()
ActiveCell.Value = ListBox1.Value


End Sub

silerek; yerine şöyle deneyebilirsiniz
Kod:

Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

ActiveCell.Value = ListBox1.Value
Unload Me
End Sub


Teşekürler Ellerine sağlık:bravo:


Saat 07:34

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.