Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Access Soruları (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Access açılışta makro devreye girsin (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=167645)

ojibu 26-10-2017 09:03

Access açılışta makro devreye girsin
 
1 Eklenti(ler)
excel makrolarında bilgim var. şimdi access öğrenmeye çalışıyorum. ekteki program ile basit bir telefon defteri yapmaya çalışıyorum. ancak açılışta makrolara devreye girmiyor. ve ben sadece formun görünmesini istiyorum. alttaki access görünmesin. teşekkürler

ojibu 27-10-2017 08:10

yardımcı olacak kimse yok mu

ojibu 01-11-2017 06:45

kendim araştırarak çözdüm. belki benim gibi bilmeyenlere yardımcı olması açısından . Autoexec isimli bir makro oluşturup, içerisine;
fAccessWindow ("Hide", False, False)
makrosu yazılıp, daha sonra gizle diye bir modül açıp içerisine;
Option Compare Database
Option Explicit
Private Declare Function IsWindowVisible Lib "User32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Dim dwReturn As Long
Const SW_HIDE = 0
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
Private Declare Function ShowWindow Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
Public Function fAccessWindow(Optional Procedure As String, Optional SwitchStatus As Boolean, Optional StatusCheck As Boolean) As Boolean
If Procedure = "Hide" Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_HIDE)
End If
If Procedure = "Show" Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_SHOWMAXIMIZED)
End If
If Procedure = "Minimize" Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_SHOWMINIMIZED)
End If
If SwitchStatus = True Then
If IsWindowVisible(hWndAccessApp) = 1 Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_HIDE)
Else
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_SHOWMAXIMIZED)
End If
End If
If StatusCheck = True Then
If IsWindowVisible(hWndAccessApp) = 0 Then
fAccessWindow = False
End If
If IsWindowVisible(hWndAccessApp) = 1 Then
fAccessWindow = True
End If
End If
End Function

Public Sub Kapat()
Application.Quit acQuitSaveAll
End Sub

yazımak lazım. Kapat diye bir buton koyup Kapat makrosu gösterilirse x den kapatırsanız alt tarafta access açık kalıyor. bu nedenle kapat makrosu da lazım.
selamlar....


Saat 01:59

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.