Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Listbox da toplama sorunu (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=167132)

vuranoğlu 03-10-2017 23:26

Listbox da toplama sorunu
 
1 Eklenti(ler)
Merhaba

Textboxlara alınan toplamlarda sütün toplamları hatalı geliyor .Hata nereden kaynaklanıyor?
Çözüm?
Teşekkürler.

cems 03-10-2017 23:41

Birinci aşamada : Veri sayfasında "metin olarak saklanan sayılar " ı hata iletişim kutusu yardımı ile sayıya dönüştürün.

Bunu yaptığınızda listbox altındaki texboxlar doğru sonuç veriyor.

İkinci aşamada veri sayfasına userform üzerindeki textboxlardan bilgi atılırken ( default olarak string/metin) kaydın numerik " cdbl" ya da tarih " cdate" atılması için textboxların tamamının verisine uygun şekilde formatlanmasını sağlayın.

Listbox ne görüyorsa onu gösterir, zaten toplamlar sayfadan gelmekte olur. Bu durumda bilgi veri sayfasına string dışında gelirse , sorununuz hallolur.

vuranoğlu 08-10-2017 20:58

Yardımcı olan arkadaşlara teşekkürleri
Almış olduğum bilgiler doğrultusunda düzenlenen dosya linki http://dosya.co/j3023d7c98g3/DENE_1.rar.html

Alınan toplamları listbox içinde görebilir miyiz?
Diğer istekler ve çalışma konusu bilgileri link dedir.

cems 09-10-2017 00:30

Alıntı:

dosya linki
Dosya.co virüs dağıtmakta , .co ile adresi biten sitelere yükleme yapmamanız ancak dış servera yükleyecekseniz www.dosya.tc kullanmanız daha iyi olabilir , zira .co nun sorununun farkında olan dosyanızı indirmeyecektir.

Diğer yandan ; sorunuza cevaben , bildiğim kadarı ile listbox sadece sayfadan aldığı datayı düzgün görsel olarak ve istenen sütunları yansıtan pasif bir araç . Buna toplam göster demek yerine toplamın olması gereken yere label ya da textbox yerleştirip kod ile sayfadaki toplamı bunlarda göster demek daha kolay olur.

vuranoğlu 09-10-2017 21:30

http://s5.dosya.tc/server5/2kvrn7/DENE.rar.html
Yeni ektedir

PLİNT 10-10-2017 00:52

Merhaba
Ek dosyayı deneyelim
"İşlem giriş" kayıt formatı için yapılan ekleme ile
"Rapor" listesinde toplamlar; "I:O" sütununda formatları sayı olduğunda doğru çıkacaktır.
http://s6.dosya.tc/server11/zm7794/DENE_2.zip.html

"Kopyalama işlemi B-E-I-J-K-L-M-N-O Sütunları şeklinde olabilir mi?"
Ek dosyada bu sütunlar kopyalanacak.

"Rapor sayfası yazdır sayfasındaki şekliyle döküm alabilirmiyiz?"
Bu isteğinizi tam anlayamadım

vuranoğlu 10-10-2017 23:27

1 Eklenti(ler)
İlginiz için teşekkürler. PLİNT
Süzme yaptığımızda rapor sayfasına alınan veriler yazdır sayfasındaki formatta olabilir mi? Toplamlar süzme sonucu textboxlara alınabilir mi?

PLİNT 11-10-2017 01:23

Merhaba
Eklediğiniz son dosyayı görme imkanım yok ama
"B-E-I-J-K-L-M-N-O" Sütunları "Rapor" sayfasına kopyalanıp
formatı "Yazdır" sayfasındaki gibi olacak ise ek dosyayı deneyin.
http://s5.dosya.tc/server5/dqrkud/DENE_2.zip.html
"Rapor" sayfasında oluşan tabloyu büyütmek için "Combobox1_Click" altında bulunan
değeri (toplam satırı) artırabilirsiniz.
x = son1 + 2

vuranoğlu 11-10-2017 23:07

PLİNT emeğine sağlık.
Tarih kontrolü yapmağa çalıştım ama hata verdi.
"İlk tarih son tarihten büyük olamaz"

Rapor sayfasındaki saat süzden sonra çalışmıyor?

PLİNT 12-10-2017 00:55

Alıntı:

vuranoğlu tarafından gönderildi (Mesaj 912729)
PLİNT emeğine sağlık.
Tarih kontrolü yapmağa çalıştım ama hata verdi.
"İlk tarih son tarihten büyük olamaz"

Merhaba

http://s5.dosya.tc/server5/ftbxvm/DENE_3.zip.html

"ComboBox1_Click" altında ilgili bölüme ek yapalım;
Kod:

Private Sub ComboBox1_Click()
  '....
'...........Kodlarınız
If TextBox3.Value = "" Then MsgBox "  SON TARİHİ GİRİNİZ !  ", vbInformation, "VURANOĞLU": Exit Sub
tar2 = Format(TextBox3, "dd.mm.yyyy")
If CDbl(CDate(tar1)) > CDbl(CDate(tar2)) Then MsgBox "İlk tarih son tarihten büyük olamaz": Exit Sub
RAPOR.Clear
RAPOR.AddItem Cells(1, 1)
'..
'...diğer kodlar
End sub

Alıntı:

vuranoğlu tarafından gönderildi (Mesaj 912729)
Rapor sayfasındaki saat süzden sonra çalışmıyor?

Örnek dosyanızda kullandığınız döngülü saat kodu yerine aşağıdakileri kullanın
"Module1" kod sayfasına
Kod:

  Public Declare Function SetTimer Lib "user32" ( _
                            ByVal hnd As Long, _
                            ByVal nIDEvent As Long, _
                            ByVal uElapse As Long, _
                            ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
    Public Declare Function KillTimer Lib "user32" ( _
                ByVal hnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
    Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
                            ByVal lpClassName As String, _
                            ByVal lpWindowName As String) As Long
    Public hnd As Long

    Public Sub Timer(ByVal hnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long)
  RAPOR.Label10.Caption = Format(Now, "hh:mm:ss")
    End Sub

"Userform" (RAPOR)
Kod:


Private Sub UserForm_Activate()
 hnd = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)
 SetTimer hnd, 0, 1000, AddressOf Timer
End Sub


Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
KillTimer hnd, 0
End Sub
 Saat 07:06

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.