Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   PHP & MySql (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Form Post yardım (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=166646)

hlojan 12-09-2017 14:54

Form Post yardım
 
Arkadaşlar merhaba .

Bir tane form buldum bu formu düzenlemek istiyorum

Kod:


<title>Kalibrasyon Talep Formu</title>

        <!-- Style Joy Medya  www.joymedya.com  creative agency-->
        <link rel="stylesheet" href="css\joymedya.com.css">
        <link rel="stylesheet" href="css\joy.css">


        <!-- JS -->
        <script src="js\jquery-1.9.1.min.js"></script>
        <script src="js\main.js"></script>
       
        <!--  Slider -->
        <script src="js\jquery.themepunch.plugins.min.js"></script>
        <script src="js\jquery.themepunch.revolution.min.js"></script>
        <script src="js\revolution-slider-options.js"></script>
       
        <!-- Prety photo -->
        <script src="js\jquery.prettyPhoto.js"></script>
        <script>
                $(document).ready(function(){
                        $("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto();
                });
        </script>
</head>    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
$(document).ready(function(){

    var counter = 2;

    $("#addButton").click(function () {
    <!-- en fazla kaç tane text kutusu oluşturulabilir -->
    if(counter>50){
            alert("En fazla 50 tane");
            return false;
    }

    var newTextBoxDiv = $(document.createElement('div'))
        .attr("id", 'TextBoxDiv' + counter);
    <!-- text kutusunun eklendigi HTML kodları -->
    <!-- text kutusunun eklendigi HTML kodları -->
    newTextBoxDiv.after().html('<div class="input-wrap" style="padding:0; margin-bottom:0px; float:left; width:100%;">' +
          '<div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;"><input  class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="textbox[]" id="textbox" type="textbox" value=""  /></div>    <div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input  class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="miktar[]" id="miktar" type="textbox" value=""  /></div><div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input  class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="textbox[]" id="textbox" type="textbox" value=""  /></div><div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input  class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="miktar[]" id="miktar" type="textbox" value=""  /></div><div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input  class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="textbox[]" id="textbox" type="textbox" value=""  /></div><div style="clear:both;"></div></div>');

    newTextBoxDiv.appendTo("#TextBoxesGroup");

    counter++;
    });

    $("#removeButton").click(function () {
    if(counter==1){
          alert("Silinicek Ürün Bulunmamaktadır.");
          return false;
      }

    counter--;

        $("#TextBoxDiv" + counter).remove();

    });

    $("#getButtonValue").click(function () {

    var msg = '';
    for(i=1; i<counter; i++){          msg += "\n Textbox #" + i + " : " + $('#textbox' + i).val();  }        alert(msg);      });  });
// ]]></script>

        <div class="b-titlebar">
                <div class="layout">
                        <!-- Bread Crumbs -->
       
               
     
                        <h1>Kalibrasyon Talebi</h1>
                </div>
        </div>
<!-- ============================================= -->
        <div class="content">        <div class="layout">
        <form class="b-form b-contact-form" action="" method="post" style="margin-bottom:30px; float:left; margin-top:0px; width:99%">
  <p><i class="icon-hand-right"></i>  Kalibrasyon talep formunu doldurduktan sonra sayfanın altında bulunan "Başvuruyu Tamamla" bağlantısına tıklayınız.</p>
                                         
                  <h4 class="lined margin-20">Firma / Yetkili Bilgileri </h4>
                    <div class="input-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:100%; ">
                                  <input class="field-name" style="width:100%; float:left; " type="text" placeholder="Firma Adı">
                                                        </div>
                           
                           
                        <div class="input-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:100%; ">
                                                               
                                                                <input class="field-name" style="width:47%; float:left; margin-left:0%; margin-right:6%;" type="text" placeholder="Yetkili Ad Soyad (Zorunlu Alan)">
                                <input class="field-name" style="width:47%; float:left; " type="text" placeholder="Email Adresi (Zorunlu Alan)">
                                                        </div>
                           
                           
                              <div class="input-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:100%; ">
                                                               
                                                                <input class="field-name" style="width:47%; float:left; margin-left:0%; margin-right:6%;" type="text" placeholder="Telefon No">
                                <input class="field-name" style="width:47%; float:left; " type="text" placeholder="Faks No">
                                                        </div>
                           
                                <div class="input-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:100%; ">
                                                               
                                                                <input class="field-name" style="width:47%; float:left; margin-left:0%; margin-right:6%;" type="text" placeholder="Vergi Dairesi">
                                <input class="field-name" style="width:47%; float:left; " type="text" placeholder="Vergi Dairesi No">
                                                        </div>
                           
                                  <div class="textarea-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:100%; ">
                                       
                                                                <textarea class="field-comments" placeholder="Firma Adresi" style="height:60px;"></textarea>
                                                        </div>
                               
                                  <div class="textarea-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:100%; ">
                                       
                                                                <textarea class="field-comments" placeholder="Fatura Adresi" style="height:60px;"></textarea>
                                                        </div>
                                 
                                 
                                    <div style="clear:both;"></div> 
                <h4 class="lined" style="margin-top:20px;">Cihaz Bilgileri </h4>           
                <p style=" float:left; margin-top:0px;"><i class="icon-hand-right" style="float:left;"></i><span style="color:red; float:left; margin-left:10px;">Cihaz Satırı Eklemek için  Lütfen ekle sütunundaki ( + ) tıklayınız.</span></p>
            <div style="clear:both;"></div>
            <p style="margin-bottom:20px; margin-top:-10px; float:left;"><i class="icon-hand-right" style="float:left;"></i><span style="color:black; float:left; margin-left:10px;">Cihaz Satırı Silmek için  Lütfen ekle sütunundaki ( - ) tıklayınız.</span></p>
 
                <div style=" border:0px solid #cecece; float:left; width:100%; text-align:center; font-weight:bold; letter-spacing:1px; ">
                <div style="width:16%; float:left; background:#cecece;padding:0.5%; height:30px; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">Cihazın Adı</div>
                <div style="width:16%; float:left; background:#cecece;padding:0.5%;  height:30px; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">Üretici</div>
                  <div style="width:16%; float:left; background:#cecece;padding:0.5%;  height:30px; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">Model</div>
                  <div style="width:16%; float:left; background:#cecece;padding:0.5%;  height:30px; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;;">Seri No</div>
                    <div style="width:16%; float:left; background:#cecece;padding:0.5%;  height:30px; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">Ölçüm Aralığı</div>
                        <div style="width:5%; padding:0.5%;  float:left; background:#cecece;border-right:1px solid #fff;  height:30px; overflow:hidden;">Sil</div>
                          <div style="width:5%; padding:0.5%;  float:left; background:#cecece;border-right:0px solid #fff;  height:30px; overflow:hidden;">Ekle</div>
                </div>
               
               
                <div id="TextBoxesGroup" style=" border:0px solid #cecece; float:left; width:100%;">    <div id="TextBoxDiv1" class="input-wrap">
             
                <div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%; border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="textbox[]" id="textbox" type="textbox" value=""></div>
                <div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="miktar[]" id="miktar" type="textbox" value=""></div>
             
                <div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="textbox[]" id="textbox" type="textbox" value=""></div>
                <div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="miktar[]" id="miktar" type="textbox" value=""></div>
             
                <div style="width:16%; float:left; background:#f5f5f5;padding:0.5%;  border-right:1px solid #fff; overflow:hidden;">  <input class="field-name" style="width:100%;  float:left; overflow:hidden;" name="textbox[]" id="textbox" type="textbox" value=""></div>
             
                <div style="width:5%; padding:0.5%;  float:left; background:#cecece;border-right:1px solid #fff;  border-top:1px solid #fff;  height:30px; overflow:hidden;"><input id="removeButton" type="button" title="ürün çıkart" value="-"></div>
                          <div style="width:5%; padding:0.5%;  float:left; background:#000;border-top:1px solid #fff;  height:30px; overflow:hidden;"><input id="addButton" type="button" value="+" title="ürün ekle"></div>
                         
                  </div>
               
                </div>
               
            <div style="clear:both;"></div>   
               
      <h4 class="lined" style="margin-top:20px;">Talep / Kalibrasyon İstekleri </h4>   


  <div class="select-wrap " style="margin-bottom:10px; float:left; width:50%; ">
 <select style="width:95%; margin-right:5%;">
 <option selected="selected">Cihaz Geliş
  <option value="Kargo">Kargo
  <option value="saab">Elden

</select>
</div>
 <div class="select-wrap " style="margin-bottom:10px; float:left; width:50%; ">
 <select style="width:95%;">
 <option selected="selected">Cihaz Gidiş
  <option value="Kargo">Kargo
  <option value="saab">Elden

</select>
</div>
        <div class="textarea-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:98%; ">
                                       
                                                                <textarea class="field-comments" placeholder="Kalibrasyon isteklerinizi bu bölümde belirtebilirsiniz." style="height:60px;"></textarea>
                                                        </div>
   
            <div class="textarea-wrap" style="margin-bottom:10px; float:left; width:98%; ">
                                       
                                                                <textarea class="field-comments" placeholder="Diğer Açıklamalar." style="height:60px;"></textarea>
                                                        </div>
                                                   
                            <a href="#" class="btn red"><i class="icon-hand-right"></i>Başvuruyu Tamamla</a>
                        </form>
                                    <div style="clear:both;"></div>

        </div></div>
        <!--  ============================================= -->
    <style type="text/css">
#addButton {width:100%; background:none; border:none; font-size:30px;  margin-top:-5px; font-weight:bold; float:left; color:white;}
#removeButton{width:100%; background:none; border:none; font-size:30px; margin-top:-5px; font-weight:bold; float:left; color:red;}
#textbox {float:left; width:130px; margin-right:10px;}
#miktar {width:50px;}
</style>
</body>
</html>

Yukardaki kod form sayfam

Kod:

<?php
require("class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPDebug = 1; // Hata ayıklama değişkeni: 1 = hata ve mesaj gösterir, 2 = sadece mesaj gösterir
$mail->SMTPAuth = true; //SMTP doğrulama olmalı ve bu değer değişmemeli
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Normal bağlantı için tls , güvenli bağlantı için ssl yazın
$mail->Host = "mail.alanadi.com"; // Mail sunucusunun adresi (IP de olabilir)
$mail->Port = 587; // Normal bağlantı için 587, güvenli bağlantı için 465 yazın
$mail->IsHTML(true);
$mail->SetLanguage("tr", "phpmailer/language");
$mail->CharSet  ="utf-8";
$mail->Username = "gonderen@alanadi.com"; // Gönderici adresinizin sunucudaki kullanıcı adı (e-posta adresiniz)
$mail->Password = "PAROLA"; // Mail adresimizin sifresi
$mail->SetFrom("gonderen@alanadi.com", "Adınız Soyadınız"); // Mail atıldığında gorulecek isim ve email (genelde yukarıdaki username kullanılır)
$mail->AddAddress("alici@alanadi.com"); // Mailin gönderileceği alıcı adres
$mail->Subject = "Mesaj Basligi"; // Email konu başlığı
$mail->Body = "Mesaj icerigi ve metni"; // Mailin içeriği
if(!$mail->Send()){
        echo "Email Gönderim Hatasi: ".$mail->ErrorInfo;
} else {
        echo "Email Gonderildi";
}
?>

buda gönder.php

bunla formdaki bilgileri maile almak istiyorum

Sadece body kısmını yazarsanız sevinirim

Bilgi eksikliği olan kısım formdaki sütunlar çoğalıyor. Yeni sutünları tanımlayamıyorum

Yardımlarınızı bekliyorum


Saat 11:15

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.