Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Altalta toplayarak ilerleme (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=158556)

ikikan 05-09-2016 06:20

Altalta toplayarak ilerleme
 
1 Eklenti(ler)
Alıntı:

Sub Ztopla()
Dim dizim(), veri, veri2
Dim i
satir = Sheets("DEPO").Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
Sheets("DEPO").Range("F5:G" & satir).Clear
veri = Sheets("DEPO").Range("A5:C" & satir).Value

ReDim dizim(1 To satir, 1 To 3)
For i = 1 To UBound(veri, 1)
say = say + 1
ReDim Preserve dizim(1 To satir, 1 To 3)
dizim(i, 1) = dizim(i, 1) + veri(i, 2) + veri(i, 3)
Next i
Sheets("DEPO").Range("F5").Resize(say, 1) = dizim

Sheets("DEPO").Range("G5:G" & i).Value = dizim
End Sub

Arkadaşlar bu makroyla Altalta toplayarak ilerlemek istiyorum fakat toplayarak ilerlemiyor ya toplam toplamı veriyor yada iki sütunu birleştiriyor altalta toplayarak ilerlemesi için ne yapmalıyım

Korhan Ayhan 05-09-2016 09:34

Toplama işlemini sayfa üzerinde örnekler misiniz?

ikikan 05-09-2016 10:20

Altalta Toplama Dizi
 
1 Eklenti(ler)
Alıntı:

Sub Ztopla()
Dim dizim(), veri, veri2, dizim2()
Dim i
Dim top As Long
Dim s As Long

Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.EnableEvents = False
'Application.Volatile

satir = Sheets("DEPO").Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
Sheets("DEPO").Range("F5:H" & satir).Clear
veri = Sheets("DEPO").Range("A5:C" & satir).Value
'say = 0
ReDim dizim(1 To satir, 1 To 3)
For i = 1 To UBound(veri, 1)
'say = say + 1
ReDim Preserve dizim(1 To satir, 1 To 3)
dizim(i, 1) = veri(i, 2) + veri(i, 3)
Next i
'Bu bölümüde dizi içine koymaya çalışıyorum işlem zamanı kısalması için
For s = 5 To satir
a = a + 1
top = top + dizim(a, 1)
Sheets("DEPO").Cells(s, 8) = top
Next s


Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = True
End Sub
'Kırmızı bölümüde dizi içine koymaya çalışıyorum işlem zamanı kısalması

Korhan Ayhan 05-09-2016 17:30

Deneyiniz.

Toplamları "E" sütununa alır. Değiştirmek isterseniz kırmızı alanlara müdahale ediniz.

Kod:

Sub Topla()
    Dim Son As Long
   
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
   
    Son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
   
    With Range("E5:E" & Son)
        .Formula = "=E4+B5+C5"
        .Value = .Value
    End With

    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

    MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır.", vbInformation
End Sub


ikikan 07-09-2016 11:42

Dizi içinde hesplama yaparak yazdırmak mükün değil anlaşılan

Korhan Ayhan 07-09-2016 14:52

Ben kolay yöntemi önerdim.

Dizi ile yapmak istiyorsanız aşağıdaki kodu deneyebilirsiniz.

Kod:

Option Explicit

Sub Topla()
    Dim S1 As Worksheet, Dizim(), Veri()
    Dim X As Long, Satir As Long
   
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .Calculation = xlCalculationManual
        .EnableEvents = False
    End With
   
    Set S1 = Sheets("DEPO")
   
    Satir = S1.Cells(S1.Rows.Count, 1).End(3).Row
    S1.Range("F5:H" & Satir).Clear
    Veri = S1.Range("A5:C" & Satir).Value
   
    ReDim Dizim(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 3)
   
    For X = 1 To UBound(Veri, 1)
        ReDim Preserve Dizim(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 3)
        If X = 1 Then
            Dizim(X, 1) = Veri(X, 2) + Veri(X, 3)
        Else
            Dizim(X, 1) = Dizim(X - 1, 1) + Veri(X, 2) + Veri(X, 3)
        End If
    Next
   
    S1.Range("H5:H" & UBound(Dizim) + 4) = Dizim
   
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .EnableEvents = True
    End With

    Set S1 = Nothing

    MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır.", vbInformation
End Sub


ikikan 07-09-2016 16:06

Alıntı:

Korhan Ayhan tarafından gönderildi (Mesaj 863334)
Deneyiniz.

Toplamları "E" sütununa alır. Değiştirmek isterseniz kırmızı alanlara müdahale ediniz.

Kod:

Sub Topla()
    Dim Son As Long
   
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
   
    Son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
   
    With Range("E5:E" & Son)
        .Formula = "=E4+B5+C5"
        .Value = .Value
    End With

    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

    MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır.", vbInformation
End Sub


Kod:

Sub Ztopla()
Dim İlk As Date, Son As Date
Dim Zaman As Date
Dim Liste(), veri
Dim i
Dim SonSatır As Long
Dim Toplam As Double

  Zaman = Timer
  Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
        Application.EnableEvents = False
            'Application.Volatile
           
                İlk = Time
               
SonSatır = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("DEPO").Range("H5:H" & SonSatır).Value = Clear

If Not Range("C1").Text = "" Then
    Liste = Range("A5:K" & SonSatır)
   
    ReDim veri(1 To SonSatır, 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(Liste, 1)
            If Liste(i, 1) = Range("C1").Value Then
                    Say = Say + 1
                    ReDim Preserve veri(1 To SonSatır, 1 To 3)
                    veri(Say, 1) = Liste(i, 2) + Liste(i, 3)
       
        Toplam = Toplam + veri(Say, 1)
        Sheets("DEPO").Cells(i + 4, 8) = Toplam
       
          End If
        Next i
End If

Son = Time
   
              Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = True


Sheets("DEPO").Cells(1, 1) = Format((Son - İlk), "hh:mm:ss.00")
Sheets("DEPO").Cells(1, 2) = "İşlem süresi : " & Format(Timer - Zaman, "0.00000")
 
  'Değişkenleri Boşalt..............................................
SonSatır = Empty: i = Empty: Toplam = Empty
Erase Liste: Erase veri

 
End Sub

Aslında yapmak istediğim yukardaki koda olduğu gibi, koşula göre toplama yapması C1 hücresi de yazanı her değer için ayrı hesaplaması ve bu hesaplamayı 9 sn daha kısa yaptırmak örnek:1 sn içinde ne denediysem 9 sn altına indiremedim.

Sizin kod 0.3 sn yapıyor fakat onuda kendi makroma uyarlamaya kalkarsam çok uğraşmam gerekecek. lakin .Formula = Subtotal... ile birşey yapılabilirmi ?

Korhan Ayhan 07-09-2016 19:01

Sorunuzu sürekli değiştiriyorsunuz...

Tam olarak nasıl bir işlem yapmak istediğinizi örnek dosyanız üzerinde açıklarsanız tam sonuç üretecek kodu önerebilirim. Bu şekilde sürekli yeniden kod yazmak durumunda kalıyoruz.

ikikan 07-09-2016 21:06

Kod:

Sub Ztopla()
Dim İlk As Date, Son As Date
Dim Zaman As Date
Dim Liste(), veri
Dim i
Dim SonSatır As Long
Dim Toplam As Double

  Zaman = Timer
  Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
        Application.EnableEvents = False
            'Application.Volatile
           
                İlk = Time
               
SonSatır = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("DEPO").Range("H5:H" & SonSatır).Value = Clear

If Not Range("C1").Text = "" Then
    Liste = Range("A5:K" & SonSatır)
   
    ReDim veri(1 To SonSatır, 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(Liste, 1)
            If Liste(i, 1) = Range("C1").Value Then
                    Say = Say + 1
                    ReDim Preserve veri(1 To SonSatır, 1 To 3)
                    veri(Say, 1) = Liste(i, 2) + Liste(i, 3)
       
        Toplam = Toplam + veri(Say, 1)
        Sheets("DEPO").Cells(i + 4, 8) = Toplam

       
          End If
        Next i
End If

Son = Time
   
              Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = True


Sheets("DEPO").Cells(1, 1) = Format((Son - İlk), "hh:mm:ss.00")
Sheets("DEPO").Cells(1, 2) = "İşlem süresi : " & Format(Timer - Zaman, "0.00000")
 
  'Değişkenleri Boşalt..............................................
SonSatır = Empty: i = Empty: Toplam = Empty
Erase Liste: Erase veri

 
End Sub

Korhan Ayhan Bey ilginize teşekurler aslında soruyu yanlış soruyorum anlaşılan 3 mesajda belirtiğim dosyada bu kodu çalıştırısanız sorun daha net anlaşılacaktır...
Sizin gönderdiginiz kodlarıda deneyerek başka yollar bulmaya çalışıyorum sorun ordan kaynaklanıyor kusura bakmayın.

Korhan Ayhan 07-09-2016 21:40

İlginç bir durum var. Israrla ne yapmak istediğiniz açıklamıyorsunuz.

Ben dosyanızdaki durumu bilemem. Senaryoyu açıklayın ki yardımcı olabilelim.

Eklediğiniz dosyada C1 hücresi boş kod bu durumda nasıl işlem yapacak.


Saat 03:19

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.