Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Yazılım ve Donanım (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=52)
-   -   Excel Özel İşlemler Menüsü Eklentisi - Sağ Tuş (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=157219)

asri 11-06-2016 17:33

Excel Özel İşlemler Menüsü Eklentisi - Sağ Tuş
 
Bu program, excel de eklenti olarak çalışmaktadır.
Sayfada mouse sağ tuşu ile çağırılır.

Excel 2010, Excel 2013 ve Excel 2016 da test edilmiştir.
(Excel 2013 ve 2016 da tüm fonksiyonlar test edilmedi ancak genel olarak çalışmaktadır.)

Eklenti ile 100 den fazla işlemi sağ tuş ile yapabilrsiniz.

Aktif olan bölümler çalışmaktadır.
Pasif olan bölümlerin eklemeleri yapılacaktır.

Eklenmesini istediğiniz işlemleri bildirirseniz sevinirim.

Özel işlemler excel deki secimli alana, tek bir hücreye , tek bir satıra yada tüm sayfaya uygulanabilir.
İşlemlerin tamamı bir tıklamayla oluşturulacak deneme sayfasında yapılıp denenebilir.
Yine bir tıklamayla deneme sayfası silinebilir.

Eklenti ve kurulumunun Excel 2010 da adım adım anlatım dosyası içindedir.

Tanıtım Videosu,

https://www.youtube.com/watch?v=xiqLi0M1v84

Programın sayfası ve indirme linki.

http://asriakdeniz.com/excel-ozel-islemler-menusu

Sağ tuş da menü çıkmıyor ise antivirüs sistemi eklentiyi engelliyor olabilir.
Excel/dosya/Seçenekler/ Ekletiler/Git yaptıktan sonra Excel Özel işlemler in seçili olması gerekiyor.
Excel vba bölümünde özel işlemler menüsü altındaki "OzelIslemler_Menu" prosedürüne üst menüde kısayol oluşturunuz.

Sub OzelIslemler_Menu()
OzelIslemler.Show
End Sub

Kısayol oluşturma videosu
https://www.youtube.com/watch?v=AjaPH8mgnochttp://asriakdeniz.com/wp-content/up...elislemler.gif


Eklentinin yapabildikleri.

HARF VE KELİME İŞLEMLERİ :
*Cümleyi tersten yazdır.
*Tüm harfleri küçük yap.
*Tüm harfleri büyük yap.
*ilk harfler buyuk digerleri kucuk
*İlk harf buyuk son kelime buyuk
*ilk harf buyuk digerleri kucuk
*Türkçe harfler ingilizce olsun
*Tüm boşluklar tek boşluk
*Satır başı-sonu boşluk sil
*Tüm boşluklari sil
*Bitişik kelimeleri sil merhabaDünya -> merhaba Dünya

SİLME İŞLEMLERİ
*Özel seçimli satır silme
-İle başlayanı
-İle başlamayanı
-İle biteni
-İle bitmeyeni
-İçereni
-İçermeyeni
-Eşit olani
-Eşit olmayanı
-Büyük olanı
-Küçük olanı
-Büyük yada eşit olanı
-Küçük yada eşit olanı

*Az karakterli satırları sil - karakter sayısı belirterek
*Çok karakterli satırları sil - karakter sayısı belirterek
*Az karakterli kelimeleri sil - karakter sayısı belirterek
*Çok karakterli kelimeleri sil - karakter sayısı belirterek
*Harf tekrarli satırları sil - karakter sayısı belirterek eeelma gibi
*Harf tekrarli satırları silme, diğerlerini sil - karakter sayısı belirterek eeelma gibi
*Her bir hücreden soldan n karakter kalsın.
*Her bir hücreden sağdan n karakter kalsın.
*Her bir hücreden soldan n karakter sil.
*Her bir hücreden sagdan n karakter sil.

BOŞ SATIR İŞLEMLERİ :
*Hücre içine satır numarası ekle
*Boş satır ekle - her n satır sonra n satır ekle
*Boş satır ekle - x. karakter ile y. karakterler arası değiştiğinde n boş satır ekle
*Boş satır ekle - Bu kelimeyi içeren satırlardan sonra n kadar boş satır ekle
*Sıra numarası ekle - n den başla n artışla . karakteri ekle hücre içeriği silinir.
*Her dolu hücreden sonra, n boş satır ekle. Fazla boş satırlar silinmez.
*Her dolu hücreden sonra, n boş satır ekle. Fazla boş satırlar silinir.
*Sıranumarası ekle, belirli bir sütundaki her değiştiğinde yeniden başla.
*Bulunduğu kolonda hücre değeri değiştiğinde n boş satır ekle
*Boş satır ekle - x. karakter ile y. karakterler arası değişmediğinde n boş satır ekle
*Boş satır ekle, sadece sayı olmayan hücrelere. Bunları karakter kabul et, bunları da sayı kabul et.
*Boş satır ekle, sadece sayı olan hücrelere. Bunları karakter kabul et, bunları da sayı kabul et.
*Boş satır ekle bu kelimeye göre,
-İle başlayanı
-İle başlamayanı
-İle biteni
-İle bitmeyeni
-İçereni
-İçermeyeni
-Eşit olani
-Eşit olmayanı
-Büyük olanı
-Küçük olanı
-Büyük yada eşit olanı
-Küçük yada eşit olanı

KELİME EKLEME İŞLEMLERİ
*Satır başına kelime ekleme
*Satır sonuna kelime ekleme
*Satır başına ve sonuna kelime ekleme
*Satır içinde araya ekle. Sadece bulduğu ilk ayrıcı ile değiştirir.
* Hücrede n inci karakteri bununla değiştir.
* Hücrede n inci karakterden sonra bunu ekle.
* Boş hücreleri bunun ile doldur.
* Hücre değeri bu ise bunun ile değiştir.
* Soldaki hücreleri bunun ile doldur. Bu haneye tamamla.
* Hücreyi bu uzunluğua tamamla.Sonuna ekleyerek, bu karakter ile.
* Hücreyi bu uzunluğua tamamla.Başına ekleyerek, bu karakter ile.

SATIRLAR VE SATIR İÇİ SİL :
*Satır içi iki kelime arasındaki sil.
*Satır içi iki kelime arasındaki silme. Diğerlerini sil.
*Satır içinde buna kadar sil
*Satır içinde bundan sonra sil
*Satır içinde bunun dışındakileri sil.
*İlk satırdan itibaren, bir kelimeyi içeren satıra kadar satırları sil.
*Boş satırları sil

KOLON İŞLEMLERİ :
*Metni sütünlara çevir ayrıcı karakterler ile (Karakterleri siz belirliyorsunuz)
*Metni sütünlara çevir ayrıcı kelimeler ile (Kelime yada harf gruplarını siz belirliyorsunuz)
*Alt satırları aynı hücrede yanyana getir - araya bu karakteri ekle
*Her bir satırı iki satır yap - Bu karaktere göre
*Her bir satırı iki kolon yap - bu karaktere göre, kaynak hücre değişir.
*Her bir satırı iki kolon yap degiştirme - bu karaktere göre, kaynak hücre değişmez.
* Alttaki boş hücreleri üstteki dolu hücre ile doldur.
*Hücrede sağda ilk ayırıcı karaktere kadar ayır, yan kolona yaz.
*Hücrede solda ilk ayırıcı karaktere kadar ayır, yan kolona yaz.
* Hücrede solda X. ayırıcı karaktere kadar ayır yan kolona yaz
A1-B2-C3-D4-E5 3 değerini verdiğinizde A1-B2-C3 ve D4-E5 olarak ayıracaktır
* Hücrede sağda X. ayırıcı karaktere kadar ayır yan kolona yaz
A1-B2-C3-D4-E5 1 değerini verdiğinizde A1-B2-C3-D4- ve E5 olarak ayıracaktır
*Sağdaki hücreleri sola kaydır. Şu kritere göre, su hücre kadar.
*Boş sütunları sil.

KARAKTER İŞLEMLERİ :
*Bu karakterleri sil - bunların haricindekileri silme
her bir grup ayrı seçimli ve değiştirilebilir.
- 0123456789
-!^/()=?-#${[]}*;"é~`.:
-0123456789!^/()=?-#${[]}*;"é~`.|
-abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyzABCÇDEFGĞHIİJKLMNO ÖPQRSŞTUÜVWXYZ

TELEFONLAR:
* Telefon numaralarını otomatik düzenleme eklendi.
bir kaç tıklama ile aşağıdaki şekilde telefon numaraları için format oluşturup uygulayabilir siniz.

0533 333 33 33
0 533 333 33 33
0533 333 3 333
0 533 333 3 333
0533 3333333
05333333333
(0533) 3333333
(0533) 333 33 33

GÖRÜNTÜ :
* Boş satırları gizle
* Tüm satırları göster
* Boş sütunları gizle
* Tüm sutunlari göster
* Parayı yazıya çevir.

TOPLAMA İŞLEMLERİ
* Gün-Ay-Yıl a göre toplam al, toplam alınacak kolon seçilir.

TARİH İŞLEMLERİ
* Tarih değiştir liste
aygünyıl -> günayyıl
aygünyıl -> yılaygün
aygünyıl -> yılgünay
günayyıl -> yılaygün
günayyıl -> yılgünay
yılaygün -> aygünyıl
yılaygün -> yılaygün
yılgünay -> yılaygün
yılgünay -> aygünyıl
yılgünay -> günayyıl
günayyıl -> aygünyıl

* Tarihten saati kes
* Tarihe çevir

İSTATİSTİK

* Tüm sayafalarda kaç satır ve sütün var. En son dolu hücreye göre
* Aktif sayfada kaç satır ve sütün var. En son dolu hücreye göre
* Dolu hücre sayısını bul
* Boş hücre sayısını bul
* Tüm Kelimeleri say, kelime ayrıcı seçimli

SAYILAR
* Rastgele tam sayı üret arasında n ile n arasında n adet
* Rastgele ondalık sayı üret arasında n ile n arasında n adet
* Sayıyı bu kadar eksilt
* Sayıyı bu kadar arttır
* Sayıyı bu kadar eksilt %
* Sayıyı bu kadar arttır %
* Sayılarda virgülden sonra n hane sonrasını kes.
* Sayıları eksi - yap
* Sayıları artı + yap
* Sayıların virgünden sonrasını kes.
* Sayıların virgünden öncesini kes.
* Onluk nokta (.) ondalık virgül (,) olsun
* Onluk virgül (,) ondalık virgül (.) olsun
* Sayıya çevir
* Sayıları metne çevir
* Parayı yazıya çevirTAŞIMA İŞLEMLERİ
* Karakterleri kullanarak, bu kurala göre taşı, rakamlar text olarak kabul edilir. karakterleri virgül ile ayırınız.

GELİŞMİŞ BUL DEĞİŞTİR
Liste ile bir den fazla bul değiştir işlemini bir defada yapabilir siniz.

* Tümünü değiştir
* İlk bulduğunu değiştir
* Son bulduğunu değiştirhttp://asriakdeniz.com/wp-content/up...islemler-1.jpg

asri 13-06-2016 13:01

Detaylı Tanıtım videosu eklendi.

https://www.youtube.com/watch?v=xiqLi0M1v84

assenucler 13-06-2016 15:39

Excel 2016
 
Sayın asri,

Emek ve paylaşımınız için teşekkürler.

Windows 10 pro ve Ofis 2016 kullanıyorum. Excel 2016'da eklentiyi deneyen dostlar var mı?

asri 14-06-2016 11:51

Eklenti Office 2013 - Excel de test edildi.

Excel 2013 için kurulum videosu linki

https://www.youtube.com/watch?v=h0k-...ature=youtu.be

asri 18-06-2016 00:00

Excel 2010, Excel 2013 ve Excel 2016 da test edilmiştir.

(Excel 2013 ve 2016 da tüm fonksiyonlar test edilmedi ancak genel olarak çalışmaktadır.)

assenucler 18-06-2016 02:06

Teşekkürler Sayın asri.

YUSUF44 15-07-2016 08:36

Teşekkürler. Fazla denemedim ama 2016'da çalışıyor görünüyor.

feridici_genc 15-07-2016 09:06

teşekkürler üstad. kıymetin zamanla anlaşılacak inşaAllah. Allah utandırmasın.

SizinWeb 31-07-2016 22:58

ekledim ancak menu kısmı cıkmadı hocam

asri 01-08-2016 14:27

Alıntı:

SizinWeb tarafından gönderildi (Mesaj 859955)

Kurulumu tamamladıktan sonra, excel i kapatıp açtınız mı?

Excel makrolar etkinleştir işaretli mi?


Saat 07:06

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.