Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   ATATÜRK Köşesi (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=140)
-   -   Beni Görmek Demek. (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=103036)

Orion1 30-07-2011 01:27

Beni Görmek Demek.
 
BENİ GÖRMEK DEMEK, MUTLAKA YÜZÜMÜ GÖRMEK DEMEK DEĞİLDİR; BENİM FİKİRLERİMİ, BENİM DUYGULARIMI ANLIYORSANIZ VE HİSSEDİYORSANIZ, BU YETERLİDİR.” M.Kemal ATATÜRK

makan 30-07-2011 04:13

Ey atam, kalk görki kurduğun ülke, kurduğun cumhuriyeti ne hale getirdiler. Ey şehitlerim, bir kalkında bakınki,uğrunda şehit olduğunuz vatan nasıl satılıyor. Ey atam, kalk görki senin izinde gidenleri nasıl terör örgütü üyesi yaptılar ve yüce türk ordusunu ne hale getirdiler. Ey atam iyiki yaşamıyorsunda bu günleri görmüyorsun. Ama biz seni görmeyi çok isterdik. Nur içinde yat.

levo26 01-08-2011 08:47

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

dünyasaatleri 26-09-2014 16:07

mükemmel bir söz


Saat 05:37

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.