Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Makro-VBA (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Hesap toplamların alınması hk. (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=170537)

1903emre34@gmail.com 14-02-2018 15:30

Hesap toplamların alınması hk.
 
1 Eklenti(ler)
Merhaba,

Ana hesaplarının karşısındaki kümüle bakiye tutarların toplayıp (sarı işaretli alanları), sayfa2 aktarılması için kod oluşutrabiliriz.


Kumüle bakiye eksi tutarlar olduğu zaman sayfa2'de rapor dönemi alacak bakiye tutarların yerleştirilmesi, pozitif tutarların sayfa2De rapor dönemi borç bakiyesine yerleştirilmesi , istenen sayfa2'de yapılmıştır.

1903emre34@gmail.com 15-02-2018 20:50

Konu güncel.

Zeki Gürsoy 15-02-2018 23:22

Kodu test edin...

Kod:

Sub test()
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")

    With rs
        .Fields.Append "kod", 3
        .Fields.Append "borc", 5
        .Fields.Append "alacak", 5
        .Fields.Append "bakiye", 5
        .Fields(1).NumericScale = 2
        .Fields(2).NumericScale = 2
        .Fields(3).NumericScale = 2
        .Open
    End With
   
    For i = 4 To Sayfa1.[b100000].End(3).Row Step 3
   
        If Sayfa1.Cells(i, "I") > 0 Then
       
            rs.Filter = "kod=" & Left(Sayfa1.Cells(i, "b"), 3)
           
            If rs.RecordCount = 0 Then
           
                rs.AddNew Array("kod", "borc", "alacak", "bakiye"), _
                          Array(Left(Sayfa1.Cells(i, "b"), 3), CDbl(Sayfa1.Cells(i, "I")), 0, CDbl(Sayfa1.Cells(i, "I")))
               
            Else
           
                rs(1) = rs(1) + Sayfa1.Cells(i, "I")
                rs(3) = rs(3) + Sayfa1.Cells(i, "I")
               
            End If
           
        ElseIf Sayfa1.Cells(i, "I") < 0 Then
           
            rs.Filter = "kod=" & Left(Sayfa1.Cells(i, "b"), 3)
           
            If rs.RecordCount = 0 Then
           
                rs.AddNew Array("kod", "borc", "alacak", "bakiye"), _
                          Array(Left(Sayfa1.Cells(i, "b"), 3), 0, Abs(CDbl(Sayfa1.Cells(i, "I"))), Abs(CDbl(Sayfa1.Cells(i, "I"))))
               
            Else
           
                rs(2) = rs(2) + Abs(CDbl(Sayfa1.Cells(i, "I")))
                rs(3) = rs(3) + Abs(CDbl(Sayfa1.Cells(i, "I")))
               
            End If
           
        End If
       
    Next
   
    rs.Filter = 0
   
    Sayfa2.[d6].CopyFromRecordset rs
End Sub


1903emre34@gmail.com 16-02-2018 08:23

Teşekkürler, sorunsuz çalışıyor


Saat 13:09

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.