Yalnız Mesajı Göster
Eski 10-11-2017, 10:08  
fearpirat
Altın Üye
 
Giriş: 06/11/2016
Şehir: İstanbul
Mesaj: 15
Excel Vers. ve Dili:
2010 professional plus
Exclamation VBA enlem boylam kod hatası hakkında

Arkadaşlar ,

istediğim şey basit sütün 1 de bulunan adresin sütun 2 de enlem ve boylamını getirmek istiyorum.
Elimde bulduğum bir kod bulunuyor ama arama esnasında hata alıyorum.
Bu konuda yardım edebilecek arkadaş var mı.
Çalıştırabilirmisiniz ?

Kodu aldığım adres ;
https://www.google.com.tr/amp/grindg...and-google/amp

Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
Function MyGeocode(address As String) As String
 Dim strAddress As String
 Dim strQuery As String
 Dim strLatitude As String
 Dim strLongitude As String
 strAddress = URLEncode(address)
 'Assemble the query string
 strQuery = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?"
 strQuery = strQuery & "address=" & strAddress 
 strQuery = strQuery & "&sensor=false"
 'define XML and HTTP components
 Dim googleResult As New MSXML2.DOMDocument
 Dim googleService As New MSXML2.XMLHTTP
 Dim oNodes As MSXML2.IXMLDOMNodeList
 Dim oNode As MSXML2.IXMLDOMNode
 'create HTTP request to query URL - make sure to have
 'that last "False" there for synchronous operation
 googleService.Open "GET", strQuery, False
 googleService.send
 googleResult.LoadXML (googleService.responseText)
 Set oNodes = googleResult.getElementsByTagName("geometry")
 If oNodes.Length = 1 Then
  For Each oNode In oNodes
   strLatitude = oNode.ChildNodes(0).ChildNodes(0).Text
   strLongitude = oNode.ChildNodes(0).ChildNodes(1).Text
   MyGeocode = strLatitude & "," & strLongitude
  Next oNode
 Else
  MyGeocode = "Not Found (try again, you may have done too many too fast)"
 End If
End Function
Public Function URLEncode(StringVal As String, Optional SpaceAsPlus As Boolean = False) As String
 Dim StringLen As Long: StringLen = Len(StringVal)
 If StringLen>0 Then
  ReDim result(StringLen) As String
  Dim i As Long, CharCode As Integer
  Dim Char As String, Space As String
  If SpaceAsPlus Then Space = "+" Else Space = "%20"
  For i = 1 To StringLen
   Char = Mid$(StringVal, i, 1) 
   CharCode = Asc(Char)
   Select Case CharCode
   Case 97 To 122, 65 To 90, 48 To 57, 45, 46, 95, 126
    result(i) = Char
   Case 32
    result(i) = Space
   Case 0 To 15
    result(i) = "%0" & Hex(CharCode)
   Case Else
    result(i) = "%" & Hex(CharCode)
   End Select
  Next i
  URLEncode = Join(result, "")
 End If
End Function
fearpirat Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla