Yalnız Mesajı Göster
Eski 28-09-2017, 00:32  
asri
Altın Üye
 
Giriş: 24/04/2005
Şehir: Istanbul
Mesaj: 2,553
Excel Vers. ve Dili:
Office 2016 TR 64 Bit
Varsayılan

İlk çalışma anında resimlerin olduğu klasördeki tüm resimleri seçin. Ctrl+a gibi

Program sayfa adında BÜROSU geçen tüm sayfaları tarayıp ilgili sicil numaralarına uyan dosyaları ekleyecektir.
Burada önemli olan B4:B8 gibi her kayıtta B hücreleri bileştiriliş olmalı.

Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
Sub coklu_resim_yukleme()
 Dim PicList() As Variant
 Dim PicFormat As String
 Dim rng As Range
 Dim sShape As Shape
 Dim cel As Range
 Dim selectedRange As Range
 Dim sTemp As String
 Dim MyRange As Range

 On Error Resume Next
 PicList = Application.GetOpenFilename(PicFormat, MultiSelect:=True)
 If IsArray(PicList) Then
   For j = Len(PicList(1)) To 1 Step -1
     If Mid(PicList(1), j, 1) = "\" Then
      yol = Mid(PicList(1), 1, j)
      Exit For
     End If
   Next j
  
 For i1 = 1 To Sheets.Count
  Sheets(i1).Select
  If InStr(Sheets(i1), "BÜROSU") > 0 Then
   sonsatir = Cells(Rows.Count, "D").End(3).Row
   Set MyRange = Range("B1:B" & sonsatir)
   For Each sShape In ActiveSheet.Shapes
    If Not Intersect(Range(sShape.TopLeftCell.Address), MyRange) Is Nothing Then
      If sShape.Type <> 8 And sShape.Type <> 12 Then
       sShape.Delete
      End If
    End If
   Next
 
 
   i = 0

   For i = 1 To sonsatir
    bilgi = Cells(i, "C").Value
    If bilgi = "Sicil" Then
     dosyaadi = yol & Cells(i, "D").Value & ".jpg"
     For j = 1 To UBound(PicList)
      If dosyaadi = PicList(j) Then
        Set rng = Cells(i, "B")
        rng.Select
        Set sShape = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(PicList(j), msoFalse, msoCTrue, Selection.Left, Selection.Top, Selection.Width, Selection.Height)
        Exit For
      End If
     Next j
    End If
   Next i
  End If
 Next i1
 End If
End Sub
__________________
www.asriakdeniz.com
asri Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla