Yalnız Mesajı Göster
Eski 03-01-2018, 21:43  
igultekin2000
Altın Üye
 
Giriş: 05/09/2007
Şehir: istanbul
Mesaj: 567
Excel Vers. ve Dili:
ofis 2010
Varsayılan Listbox ' ta tarih ve sayı formadı

iyi akşamlar; kullandığım kodda listboxta hem tarih ve hem de sayı formatı kullanmak gerekiyor.
Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim z As Object, Liste()
If Sheets("I_TKP").AutoFilterMode Then Sheets("I_TKP").AutoFilterMode = False
Set z = CreateObject("Scripting.dictionary")
Liste = Sheets("I_TKP").Range("A2:A" & Sheets("I_TKP").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(Liste)
  If Not z.exists(Liste(i, 1)) Then
    z.Add Liste(i, 1), Nothing
  End If
Next i
If z.Count > 0 Then
  ComboBox1.List = Application.Transpose(Array(z.keys))
  ComboBox1.ListIndex = 0
End If
ListBox1.ColumnCount = 13
ListBox1.ColumnWidths = "112;65;60;55;1;70;70;1;50;50;50;70;1"
Call listele
'ListBox1.RowSource = "I_TKP!A2:G" & Sheets("I_TKP").Range("A65536").End(xlUp).Row
ListBox1.ColumnHeads = True ' ilk satır başlık

For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
  For k = 2 To ListBox1.ColumnCount - 1
    'ListBox1.List(i, k) = Format(ListBox1.List(i, k), "#,##0.00")
    ListBox1.List(i, k) = Format(ListBox1.List(i, k), "dd.mm.yyyy")
  Next
   
  Next


End Sub
Sub listele()
Dim s1 As Worksheet, s2 As Worksheet, sonsat2 As Long, myarr()
Dim i As Long, Liste()
ListBox1.RowSource = Empty
Set s1 = Sheets("I_TKP")
Set s2 = Sheets("Suz")
s2.Range("A2:m" & Rows.Count).Clear
If s1.AutoFilterMode Then s1.AutoFilterMode = False
s1.Range("A2").AutoFilter field:=1, Criteria1:=ComboBox1.Value & "*"
s1.Range("A2").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy s2.Range("A2")
s2.DrawingObjects.Delete
s1.AutoFilterMode = False
sonsat2 = s2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Liste = s2.Range("A2:m" & sonsat2)
ReDim myarr(1 To 13, 1 To sonsat2)
For i = 1 To UBound(Liste)
  myarr(1, i) = Liste(i, 1)
  myarr(2, i) = Liste(i, 2) 'Format(Liste(i, 2), "dd.mm.yyyy")
  myarr(3, i) = Liste(i, 3)
  myarr(4, i) = Liste(i, 4)
  myarr(5, i) = Liste(i, 5)
  myarr(6, i) = Liste(i, 6)
  myarr(7, i) = Liste(i, 7)
  myarr(8, i) = Liste(i, 8)
  myarr(9, i) = Liste(i, 9)
  myarr(10, i) = Liste(i, 10)
  myarr(11, i) = Liste(i, 11)
  myarr(12, i) = Liste(i, 12)
  myarr(13, i) = Liste(i, 13)
Next i
If UBound(Liste) > 0 Then ListBox1.Column = myarr
End Sub
Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
  For k = 2 To ListBox1.ColumnCount - 1
    'ListBox1.List(i, k) = Format(ListBox1.List(i, k), "#,##0.00")
    ListBox1.List(i, k) = Format(ListBox1.List(i, k), "dd.mm.yyyy")
  Next
ikisinden birini aktif edemiyorum. ikisin birden kullanmak için nasıl bir düzenleme yapmam gerekiyor. Teşekkürler

Bu mesaj en son " 03-01-2018 " tarihinde saat 21:44 itibariyle igultekin2000 tarafından düzenlenmiştir.... Neden: yazım hatası
igultekin2000 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla