Yalnız Mesajı Göster
Eski 04-02-2018, 16:13  
PLİNT
 
Giriş: 31/12/2014
Şehir: Gürün
Mesaj: 1,392
Excel Vers. ve Dili:
Excel 2010
Varsayılan

Merhaba
Aşağıdaki gibi denermisiniz?
Kırmızı (6) "F" sütunu dahil, mavi ile bölüm ile "B" sütunu atlanacak
(2. satırların hepsinde dolu olduğu varsayılarak)
Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
Sub veridoğrulama()
Dim i%, c&, say%, arr()
Dim x As Long, rw As Long
Dim j As Integer
For x = 1 To 6
If Cells(2, x) <> "" Then
If x = 2 Then x = x + 1
rw = Cells(Rows.Count, x).End(xlUp).Row
For i = 2 To rw
If WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(1, x), Cells(i, x)), Cells(i, x)) = 1 Then
say = say + 1
ReDim Preserve arr(1 To say)
For c = 1 To UBound(arr)
arr(say) = Cells(i, x).Value
Next c: End If: Next i
j = j + 1
Range("B" & 3 + j).Validation.Delete
Range("B" & 3 + j).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=Join(arr, ",")
Erase arr: say = 0
End If: Next
End Sub
PLİNT Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla