Yalnız Mesajı Göster
Eski 15-01-2018, 21:20  
Vedat Özer
Uzman
 
Vedat Özer kullanıcısının avatarı
 
Giriş: 04/01/2010
Şehir: Antalya
Mesaj: 2,053
Excel Vers. ve Dili:
OFFICE 2007 PRO TR - Win7 X64
Varsayılan Stoklarda Yürüyen Bakiye

Selamlar,

Logo Muhasebe proğramında stok kartlarında yürüyen bakiye raporunu paylaşıyorum.

İ7 işlemci bilgisayarda 1.230.945 satırda 31 saniye'de işlemi bitiriyor.

Kullanılan kodlar;
Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
IF EXISTS (SELECT * FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID = OBJECT_ID(N'STOK_YURUYEN') AND OBJECTPROPERTY(ID, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [dbo].[STOK_YURUYEN] 

GO

CREATE PROC STOK_YURUYEN 
(@FIRMA VARCHAR(4),@DONEM VARCHAR(3))
AS
EXEC ('
SET NOCOUNT ON
IF EXISTS(SELECT * FROM tempdb.dbo.sysobjects O
WHERE O.xtype = ''U'' AND O.id = OBJECT_ID(N''tempdb..#GECICITABLO''))
BEGIN 
DROP TABLE #GECICITABLO
END


CREATE TABLE #GECICITABLO
(
[Stfıche_Referans] INT,
[Stlıne_Referans] INT,
[Fiş No] VARCHAR(100),
[Fiş Türü] VARCHAR(65),
[Belge No] VARCHAR(100),
[Stfıche Tarıh] SMALLDATETIME,
[Stlıne Tarıh] SMALLDATETIME,
[Ftıme] bigint,
[Stok Kodu] VARCHAR(250),
[Stok Adı] VARCHAR(250),
[Bırım] VARCHAR(15),
[Giriş Çıkış] VARCHAR(20),
[Miktar] DECIMAL(38,2),
[Kalan] DECIMAL(38,2),
[Tutar] DECIMAL(38,2)
) 

CREATE CLUSTERED INDEX IX_#GECICITABLO ON #GECICITABLO ([Stok Kodu], [Stlıne Tarıh], [Miktar])

INSERT INTO #GECICITABLO
([Stfıche_Referans],
[Stlıne_Referans],
[Fiş No],
[Fiş Türü],
[Belge No],
[Stfıche Tarıh],
[Stlıne Tarıh],
[Ftıme],
[Stok Kodu],
[Stok Adı],
[Bırım],
[Giriş Çıkış],
[Miktar],
[Kalan],
[Tutar])

SELECT 
VEDAT_OZER.[Stfıche_Referans] ,
VEDAT_OZER.[Stlıne_Referans] ,
VEDAT_OZER.[Fiş No],
VEDAT_OZER.[Fiş Türü],
VEDAT_OZER.[Belge No],
VEDAT_OZER.[Stfıche Tarıh],
VEDAT_OZER.[Stlıne Tarıh],
VEDAT_OZER.[Ftıme],
VEDAT_OZER.[Stok Kodu],
VEDAT_OZER.[Stok Adı],
VEDAT_OZER.[Bırım],
VEDAT_OZER.[Giriş Çıkış],
VEDAT_OZER.[Miktar],
VEDAT_OZER.Kalan,
VEDAT_OZER.[Tutar]

FROM (
SELECT
STFICHE.LOGICALREF [STFICHE_REFERANS],
STLINE.LOGICALREF [STLINE_REFERANS],
[Fiş No]=STFICHE.FICHENO,
[Fiş Türü]=CASE STFICHE.TRCODE	 
WHEN 1 then ''Satınalma İrsaliyesi''
WHEN 2 then ''Perakende Satış İade İrsaliyesi''
WHEN 3 then ''Toptan Satış İade İrsaliyesi''
WHEN 4 then ''Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi''
WHEN 5 then ''Konsinye Giriş İrsaliyesi''
WHEN 6 then ''Satınalma İade İrsaliyesi''
WHEN 7 then ''Perakende Satış İrsaliyesi''
WHEN 8 then ''Toptan Satış İrsaliyesi''
WHEN 9 then ''Konsinye Çıkış İrsaliyesi''
WHEN 10 then ''Konsinye Giriş İade İrsaliyesi''
WHEN 11 then ''Fire Fişi''
WHEN 12 then ''Sarf Fişi''
WHEN 13 then ''Üretimden Giriş Fişi''
WHEN 14 then ''Devir Fişi''
WHEN 25 then ''Ambar Fişi''
WHEN 26 then ''Muhtahsil İrsaliyesi''
WHEN 50 then ''Sayım Fazlası Fişi''
WHEN 51 then ''Sayım Eksiği Fişi'' ELSE '''' END,
[Belge No]=STFICHE.DOCODE,
[Stfıche Tarıh]=STFICHE.DATE_,
[Stlıne Tarıh]=STLINE.DATE_,
[Ftıme]=STLINE.FTIME,
[Stok Kodu]=ITEMS.CODE,
[Stok Adı]=ITEMS.NAME,
[Bırım]=BIRIM.CODE,
[Giriş Çıkış]= CASE WHEN STLINE.IOCODE IN(1,2) THEN ''Giriş'' when STLINE.IOCODE IN(3,4) THEN ''Çıkış'' else '''' end,
[Miktar]=(CASE WHEN STLINE.IOCODE IN(1,2) THEN 1 ELSE -1 end) * STLINE.AMOUNT*(CASE WHEN ISNULL(UINFO2,0)=0 THEN 1 ELSE UINFO2 END)/(CASE WHEN ISNULL(UINFO1,0)=0 THEN 1 ELSE UINFO1 END),
null KALAN,
[Tutar]=(CASE WHEN STLINE.IOCODE IN(1,2) THEN 1 ELSE -1 end) * STLINE.VATMATRAH
FROM LG_'+@FIRMA+'_'+@DONEM+'_STFICHE STFICHE WITH (NOLOCK) 
LEFT OUTER JOIN LG_'+@FIRMA+'_01_STLINE STLINE WITH (NOLOCK) ON STFICHE.LOGICALREF=STLINE.STFICHEREF 
LEFT OUTER JOIN LG_'+@FIRMA+'_ITEMS ITEMS   WITH (NOLOCK) ON STLINE.STOCKREF =ITEMS.LOGICALREF 
LEFT OUTER JOIN LG_'+@FIRMA+'_UNITSETL BIRIM  WITH (NOLOCK) ON BIRIM.UNITSETREF= ITEMS.UNITSETREF AND BIRIM.MAINUNIT=1
WHERE 
STFICHE.CANCELLED=0 AND STLINE.CANCELLED=0
AND STLINE.LINETYPE=0
AND STLINE.IOCODE IN (1,2,3,4)


) VEDAT_OZER


DECLARE @STOK_KODU VARCHAR(150),
    @YURUYEN DECIMAL(38,2),
    @SAYI   bigint
		
	
	;	
SELECT @SAYI = 1

;

WITH
CTE AS
(
 SELECT SAY = ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Stok Kodu], [Stlıne Tarıh], [Miktar]),
[Stfıche_Referans] ,
[Stlıne_Referans] ,
[Fiş No],
[Fiş Türü],
[Belge No],
[Stfıche Tarıh],
[Stlıne Tarıh],
[Ftıme],
[Stok Kodu],
[Stok Adı],
[Bırım],
[Giriş Çıkış],
[Miktar],
Kalan,
[Tutar] FROM #GECICITABLO WITH(INDEX=IX_#GECICITABLO)


)
 UPDATE tgt
  SET @YURUYEN = Kalan = CASE 
                WHEN tgt.SAY = @SAYI 
                THEN CASE
                  WHEN tgt.[Stok Kodu] = @STOK_KODU THEN tgt.Miktar + @YURUYEN
                  ELSE tgt.Miktar
                  END
                ELSE 0 
                END,
    @STOK_KODU = tgt.[Stok Kodu],
    @SAYI = @SAYI + 1
  FROM CTE tgt 
  WITH (TABLOCKX) 
 OPTION (MAXDOP 1)       

SELECT
[Stfıche_Referans] ,
[Stlıne_Referans] ,
[Fiş No],
[Fiş Türü],
[Belge No],
[Stfıche Tarıh],
[Stlıne Tarıh],
RTRIM(CONVERT(char(20), ROUND([Ftıme] / 16777216, 2))) + '':'' + RTRIM(CONVERT(char(20), 
ROUND(([Ftıme] - ROUND([Ftıme] / 16777216, 2) * 16777216)/ 65536, 2))) + '':'' + RTRIM(CONVERT(char(20),
ROUND(([Ftıme] - ROUND([Ftıme] / 16777216, 2) * 16777216 - ROUND(([Ftıme] - ROUND([Ftıme] / 16777216, 2) * 16777216) / 65536, 2) * 65536) / 256, 2))) AS Saat,
[Stok Kodu],
[Stok Adı],
[Bırım],
[Giriş Çıkış],
[Miktar],
[Kalan],
[Tutar] FROM #GECICITABLO 
ORDER BY [Stok Kodu],[Stlıne Tarıh],[Saat]
;
')
Çalışma Şekli;

Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
EXEC STOK_YURUYEN '006','01'
Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: rar sorgu.rar (1.7 KB, 32 Görüntülenme)
__________________
حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

Forum Kuralları

vedatozer@outlook.com
Vedat Özer Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla