Excel Forum
ALTIN ÜYELİK Hakkında Bilgi


Geri Git   Excel Forum > Diğer Yazılımlar > Access Örnekleri ve Bilgileri > Access Dersanesi
Atatürk
Şifremi Unuttum

DUYURU SİSTEMİ / REKLAM PANOSU

Access Dersanesi Bu başlıkta eğitim ve öğretim amaçlı her türlü access dokümanını paylaşabilirsiniz.

Özel Arama


Yanıtla
 
Paylaş Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 15-07-2009, 23:53   #1
modalı
Uzman
 
modalı kullanıcısının avatarı
 
Giriş: 25/12/2005
Şehir: İstanbul
Mesaj: 4,162
Excel Vers. ve Dili:
MS Office 2010 Pro Türkçe
Varsayılan ADOX ile Programlama Kod Örnekleri

ADOX ile Programlama kod örnekleri
Bu yazımızda veritabanı programcılarına başvuru niteliğinde olabilecek ve ADOX kütüphanesini kullanarak program içinden Access nesnelerinin (tablo, alan, indexleme ve ilişkilendirme, sorgu ve veritabanı) nasıl oluşturulabileceği, silineceği, değiştirilebileceği ve listelenebileceği veya özelliklerinin nasıl değiştirilebileceği ele alınacaktır.
ADOX ADO kütüphanesinin bir uzantısıdır. Veritabanı nesnelerinin bir listesini vermektedir. Bu kütüphaneyi kullanabilmek için aşağıdaki referansı eklemek gerekir.

Microsoft ADO Ext x.x for DDL and Security

Genel olarak DAO kütüphanesi bu gibi işlemler için daha uygundur ve sadece Access için üretilmiştir. Fakat bazı işlemler DAO ile yapılamaktadır. Örneğin bir tanesi kod ile otomatik sayı başlangıcının yapılamamasıdır. ADOX DAO ya göre daha az stabildir ve versiyonlar arasında sorunlar yaratabilmektedir.
Aşağıda ADOX ile kullanılabilecek bazı özel fonksiyonlar yer almaktadır. Kodları bir modüle kopyalayıp kullanabilirsiniz.

Fonksiyonlar Açıklama
SetSeed() Otomatik sayının başlangıç sayısını ayarlar.
ShowAllTables() Tabloları listeler (Alan listelemesi de yapılabilir)
ShowPropsADOX() Tablonun sütunlarını gösterir ve istenirse özelliklerini değiştirebilir.
CreateTableAdox() Çeşitli alan tipli tablo oluşturur.
ModifyTableAdox() Tabloya alan ekler veya siler.
ModifyFieldPropAdox() Alan özelliklerinin nasıl değiştirilebileceğini gösterir
DeleteTableAdox() Tablo siler
CreateIndexesAdox() Nasıl index oluşturulacağını gösterir
DeleteIndexAdox() İndexlerin nasıl silinebileceğini gösterir
CreateKeyAdox() İlişkilendirmenin nasıl yapılacağını gösterir
ShowKeyAdox() İlişkilerin listesini gösterir
DeleteKeyAdox() İlişkileri siler
CreateViewAdox() Sorgu oluşturur
CreateProcedureAdox() Parametre sorgusu veya aksiyon sorgusu oluşturur.
ShowProx() Sorguları listeler
ExecuteProcedureAdox() Execute a parameter query
DeleteProcedureAdox() Sorguları siler
CreateDatabaseAdox() Veritabanı oluşturur
DeleteAllAndResetAutoNum() Bir tablonun tüm verilerini siler ve otomatik sayıyı sıfırlar.
GetSeedADOX() Otomatik sayının başlangıç sayısını gösterir
ResetSeed() Otomatik sayıyı sıfırlar


Kod: (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar)
Option Compare Database
Option Explicit
 
Function SetSeed(strTable As String, strAutoNum As String, lngID As Long) As Boolean
  'Amaç:  ADOX kullanarak otomatik sayıyı sıfırlamak.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
 
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  cat.Tables(strTable).Columns(strAutoNum).Properties("Seed") = lngID
  Set cat = Nothing
  SetSeed = True
End Function
 
Function ShowAllTables(Optional bShowFieldsToo As Boolean)
  'Amaç:  ADOX ile tabloları listeler.
  Dim cat As New ADOX.Catalog 'ADOX un kök nesnesi.
  Dim tbl As ADOX.Table    'Tablolar içinde her tablo.
  Dim col As ADOX.Column   'Tablo içindeki her sütun.
 
  'Hâlihazırdaki veritabanının listesini işaretliyoruz.
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
 
  'Tüm tablolar üstünde döngü.
  For Each tbl In cat.Tables
    Debug.Print tbl.Name, tbl.Type
    If bShowFieldsToo Then
    'Tüm sütunlar üstünde döngü.
    For Each col In tbl.Columns
      Debug.Print , col.Name, col.Type
    Next
    Debug.Print "--------------------------------"
    'Stop
    End If
  Next
 
  'Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set col = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function ShowPropsADOX(strTable As String, Optional bShowPropertiesToo As Boolean)
  'Amaç:  ADOX ile tüm sütunları ve istenirse özelliklerini gösterme.
  Dim cat As New ADOX.Catalog 'ADOX un kök nesnesi.
  Dim tbl As ADOX.Table    'Tablolar içinde her tablo.
  Dim col As ADOX.Column   'Tablodaki her sütun.
  Dim prp As ADOX.Property
 
  'Hâlihazırdaki veritabanının listesini işaretliyoruz.
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables(strTable)
 
  For Each col In tbl.Columns
    Debug.Print col.Name    ', col.Properties("Fixed length"), col.Type
    If bShowPropertiesToo Then
      For Each prp In col.Properties
        Debug.Print , prp.Name, prp.Type, prp.Value
      Next
      Debug.Print "--------------------------------"
      'Stop
    End If
  Next
 
  'Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set prp = Nothing
  Set col = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function CreateTableAdox()
  'Amaç:  ADOX kullanarak veritabanı oluşturmak.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
 
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  'Tablo oluşturucuya ulaşma.
  Set tbl = New ADOX.Table
  tbl.Name = "tblAdoxContractor"
 
  'Sütunları oluşturma
  With tbl.Columns
    .Append "ContractorID", adInteger  'Number (Long Integer)
    .Append "Surname", adVarWChar, 30  'Text (30 max)
    .Append "FirstName", adVarWChar, 20 'Text (20 max)
    .Append "Inactive", adBoolean    'Yes/No
    .Append "HourlyFee", adCurrency   'Currency
    .Append "PenaltyRate", adDouble   'Number (Double)
    .Append "BirthDate", adDate     'Date/Time
    .Append "Notes", adLongVarWChar   'Memo
    .Append "Web", adLongVarWChar    'Memo (for hyperlink)
 
    'Sütun özelliklerini oluşturma.
    'Otomatik sayı
    With !ContractorID
      Set .ParentCatalog = cat
 
      .Properties("Autoincrement") = True   'Otomatik sayı
      .Properties("Description") = "Automatically " & _
        "generated unique identifier for this record."
    End With
 
    'Gerekli alan
    With !Surname
      Set .ParentCatalog = cat
      .Properties("Nullable") = False     'Gerekli.
      .Properties("Jet OLEDB:Allow Zero Length") = False
    End With
 
    'Set a validation rule.
    With !BirthDate
      Set .ParentCatalog = cat
      .Properties("Jet OLEDB:Column Validation Rule") = _
        "Is Null Or <=Date()"
      .Properties("Jet OLEDB:Column Validation Text") = _
        "Birth date cannot be future."
    End With
 
    'Hyperlink alanı.
    With !Web
      Set .ParentCatalog = cat
      .Properties("Jet OLEDB:Hyperlink") = True 'Hyperlink.
    End With
  End With
 
  'Yeni tabloyu kataloga kaydetme.
  cat.Tables.Append tbl
  Debug.Print "tblAdoxContractor created."
  Set tbl = Nothing
 
  'Yeni tabloya ulaşma
  Set tbl = New ADOX.Table
  tbl.Name = "tblAdoxBooking"
 
  'Sütunlara ulaşma.
  With tbl.Columns
    .Append "BookingID", adInteger
    .Append "BookingDate", adDate
    .Append "ContractorID", adInteger
    .Append "BookingFee", adCurrency
    .Append "BookingNote", adWChar, 255
 
    'Alan özelliklerini oluşturma.
    With !BookingID               'Otomatik sayı.
      .ParentCatalog = cat
      .Properties("Autoincrement") = True
    End With
    With !BookingNote              'Gerekli.
      .ParentCatalog = cat
      .Properties("Nullable") = False
      .Properties("Jet OLEDB:Allow Zero Length") = False
    End With
  End With
 
  'Yeni tabloyu kaydetme.
  cat.Tables.Append tbl
  Debug.Print "tblAdoxBooking created."
 
    ‘Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function ModifyTableAdox()
  'Amaç:  ADOX ile alan ekleme ve silme.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
  Dim col As New ADOX.Column
 
  'Ulaşma
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables("tblAdoxContractor")
 
  'Yeni sütun ekleme
  With col
    .Name = "MyDecimal"
    .Type = adNumeric  'ondalık tip.
    .Precision = 28   '28 basamaklı.
    .NumericScale = 8  '8 ondalıklı.
  End With
  tbl.Columns.Append col
  Set col = Nothing
  Debug.Print "Column added."
 
  'Sütun silme.
  tbl.Columns.Delete "MyDecimal"
  Debug.Print "Column deleted."
 
    ‘Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set col = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function ModifyFieldPropAdox()
  'Amaç:  ADOX ile sütun özelliklerini değiştirme.
  'Not:   Alan boyutunu değiştiremezsiniz.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim col As ADOX.Column
  Dim prp As ADOX.Property
 
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set col = cat.Tables("MyTable").Columns("MyField")
  'col.ParentCatalog = cat
  Set prp = col.Properties("Nullable")
  'Özelliği okumak
  Debug.Print prp.Name, prp.Value, (prp.Type = adBoolean)
  'Özelliği değiştirmek
  prp.Value = Not prp.Value
 
    'Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set prp = Nothing
  Set col = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function DeleteTableAdox()
  'Amaç:  ADOX ile tablo silmek.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
 
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  cat.Tables.Delete "MyTable"
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function CreateIndexesAdox()
  'Amaç:  ADOX ile indexleme yapmak.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
  Dim ind As ADOX.Index
 
  'Ulaşma
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables("tblAdoxContractor")
 
  'Anahtar alan oluşturmak
  Set ind = New ADOX.Index
  ind.Name = "PrimaryKey"
  ind.PrimaryKey = True
  ind.Columns.Append "ContractorID"
  tbl.Indexes.Append ind
  Set ind = Nothing
 
  'Bir sütuna index oluşturma.
  Set ind = New ADOX.Index
  ind.Name = "Inactive"
  ind.Columns.Append "Inactive"
  tbl.Indexes.Append ind
  Set ind = Nothing
 
  'Çoklu alanı indexleme.
  Set ind = New ADOX.Index
  ind.Name = "FullName"
  With ind.Columns
    .Append "Surname"
    .Append "FirstName"
  End With
  tbl.Indexes.Append ind
 
    'Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set ind = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
  Debug.Print "tblAdoxContractor indexes created."
End Function
 
Function DeleteIndexAdox()
  'Amaç:  ADOX ile indexleri silmek.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  cat.Tables("tblAdoxContractor").Indexes.Delete "Inactive"
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function CreateKeyAdox()
  'Amaç:  ADOX ile ilişkilendirme oluşturma.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
  Dim ky As New ADOX.Key
 
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables("tblAdoxBooking")
 
  ' tblAdoxContractor.ContractorID alanına yabancı anahtar oluşturmak
  With ky
    .Type = adKeyForeign
    .Name = "tblAdoxContractortblAdoxBooking"
    .RelatedTable = "tblAdoxContractor"
    .Columns.Append "ContractorID"   'Tek alan.
    .Columns("ContractorID").RelatedColumn = "ContractorID"
    .DeleteRule = adRISetNull  
  End With
  tbl.Keys.Append ky
 
  Set ky = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
  Debug.Print "Key created."
End Function
 
Function ShowKeyAdox(strTableName As String)
  'Amaç:  ADOX ile ilişkileri gösterme.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
  Dim ky As ADOX.Key
  Dim strRIName As String
 
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables(strTableName)
 
  For Each ky In tbl.Keys
    With ky
      Select Case .DeleteRule
      Case adRINone
        strRIName = "No delete rule"
      Case adRICascade
        strRIName = "Cascade delete"
      Case adRISetNull
        strRIName = "Cascade to null"
      Case adRISetDefault
        strRIName = "Cascade to default"
      Case Else
        strRIName = "DeleteRule of " & .DeleteRule & " unknown."
      End Select
      Debug.Print "Key: " & .Name & ", to table: " & .RelatedTable & ", with: " & strRIName
    End With
  Next
 
  Set ky = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function DeleteKeyAdox()
  'Amaç:  ADOX ile ilişkileri silme.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
 
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  cat.Tables("tblAdoxBooking").Keys.Delete "tblAdoxContractortblAdoxBooking"
 
  Set cat = Nothing
  Debug.Print "Key deleted."
End Function
 
Function CreateViewAdox()
  'Amaç:  ADOX ile sorgu oluşturma.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim cmd As New ADODB.Command
  Dim strSql As String
 
  'Ulaşma.
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
 
  'Komut cümlesi özelliğine sql cümlesi yükleme
  strSql = "SELECT BookingID, BookingDate FROM tblDaoBooking;"
  cmd.CommandText = strSql
 
  'Komutu koleksiyon listesine ekleme.
  cat.Views.Append "qryAdoxBooking", cmd
 
    'Hafızadaki bilgileri temizleme.
  Set cmd = Nothing
  Set cat = Nothing
  Debug.Print "View created."
End Function
 
Function CreateProcedureAdox()
  'Amaç:  ADOX parametre veya fonksiyon sorgusu oluşturma.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim cmd As New ADODB.Command
  Dim strSql As String
 
  'Ulaşma.
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
 
  'SQL cümlesini Komut cümlesi özelliğine atama.
  strSql = "PARAMETERS StartDate DateTime, EndDate DateTime; " & _
    "DELETE FROM tblAdoxBooking " & _
    "WHERE BookingDate Between StartDate And EndDate;"
  cmd.CommandText = strSql
 
	'Komutu koleksiyon listesine ekleme.
  cat.Procedures.Append "qryAdoxDeleteBooking", cmd
 
    ‘Hafızadaki bilgileri temizleme.
  Set cmd = Nothing
  Set cat = Nothing
  Debug.Print "Procedure created."
End Function
 
Function ShowProx()
  'Amaç:  ADOX ile sorguları listeleme.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim proc As ADOX.Procedure
  Dim vw As ADOX.View
 
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
 
  Debug.Print "Procedures: " & cat.Procedures.Count
  For Each proc In cat.Procedures
    Debug.Print proc.Name
  Next
  Debug.Print cat.Procedures.Count & " procedure(s)"
  Debug.Print
 
  Debug.Print "Views " & cat.Views.Count
  For Each vw In cat.Views
    Debug.Print vw.Name
  Next
 
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function ExecuteProcedureAdox()
  'Amaç:  ADOX ile parametre sorgusu çalıştırma.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim cmd As ADODB.Command
  Dim lngCount As Long
 
  'Ulaşma.
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set cmd = cat.Procedures("qryAdoxDeleteBooking").Command
 
  'Parametreleri oluşturma
  cmd.Parameters("StartDate") = #1/1/2004#
  cmd.Parameters("EndDate") = #12/31/2004#
 
  'Olayı çalıştırma
  cmd.Execute lngCount
  Debug.Print lngCount & " record(s) deleted."
 
  'Alternatif: parametreleri matrisle verme.
  'cmd.Execute , Array(#1/1/2004#, #12/31/2004#)
 
    'Hafızadaki bilgileri temizleme.
  Set cmd = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function DeleteProcedureAdox()
  'Amaç:  ADOX ile sorgu silme.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim cmd As ADODB.Command
  Dim lngCount As Long
 
  'Ulaşma.
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  cat.Procedures.Delete "qryAdoxDeleteBooking"
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function CreateDatabaseAdox()
  'Amaç:  ADOX ile veritabanı oluşturma.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim strFile As String
 
  strFile = "C:\SampleADOX.mdb"
  cat.Create "Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0';" & _
    "Data Source='" & strFile & "'"
  Set cat = Nothing
  Debug.Print strFile & " created."
End Function
 
Function DeleteAllAndResetAutoNum(strTable As String) As Boolean
  'Amaç:  ADOX ile tüm verileri silme ve otomatik sayıyı sıfırlama.
  '      Otomatik sayı alanına nasıl ulaşışldığını gösterme.
  'Argüman: Tablo adını değiştirme.
  'Geriye dönen:  İşlem tamam ise doğru.
  Dim cat As New ADOX.Catalog
  Dim tbl As ADOX.Table
  Dim col As ADOX.Column
  Dim strSql As String
 
  'Tüm verileri silme.
  strSql = "DELETE FROM [" & strTable & "];"
  CurrentProject.Connection.Execute strSql
 
  'Tüm otomatik sayılı alanları bulup sıfırlama.
  cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables(strTable)
  For Each col In tbl.Columns
    If col.Properties("Autoincrement") Then
      col.Properties("Seed") = 1
      DeleteAllAndResetAutoNum = True
    End If
  Next
End Function
 
Function GetSeedADOX(strTable As String, Optional ByRef strCol As String) As Long
  'Amaç:  Otomatik sayı kökünü okuma.
  'Arguman: strTable kontrol edilen tablo.
  '      strCol = Alan adı. Eğer var ise kod onu bulup çıkarıyor.
  'Geriye dönen:  Kök sayısı.
  Dim cat As New ADOX.Catalog 'ADOX un kök nesnesi.
  Dim tbl As ADOX.Table    'Tablo içindeki her tablo.
  Dim col As ADOX.Column   'Tablo içindeki her sütun.
 
  'Hâlihazırdaki veritabanının listesini işaretliyoruz.
  Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
  Set tbl = cat.Tables(strTable)
 
  'Otomatik sayılı alanı bulana kadar dön.
  For Each col In tbl.Columns
    If col.Properties("Autoincrement") Then
      strCol = col.Name
      GetSeedADOX = col.Properties("Seed")
      Exit For  'There can be only one AutoNum.
    End If
  Next
 
    'Hafızadaki bilgileri temizleme
  Set col = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Set cat = Nothing
End Function
 
Function ResetSeed(strTable As String) As String
  'Amaç:  ADOX ile otomatik sayı kökünü sıfırlama.
  Dim strAutoNum As String  'Otomatik sayı tipli alan adı.
  Dim lngSeed As Long     'Kökün halıhazırdaki değeri.
  Dim lngNext As Long     'Kullanılmayın sonraki değer.
  Dim strSql As String
  Dim strResult As String
 
  lngSeed = GetSeedADOX(strTable, strAutoNum)
  If strAutoNum = vbNullString Then
    strResult = "AutoNumber not found."
  Else
    lngNext = Nz(DMax(strAutoNum, strTable), 0) + 1
    If lngSeed = lngNext Then
      strResult = strAutoNum & " already correctly set to " & lngSeed & "."
    Else
      Debug.Print lngNext, lngSeed
      strSql = "ALTER TABLE [" & strTable & "] ALTER COLUMN [" & strAutoNum & "] COUNTER(" & lngNext & ", 1);"
      Debug.Print strSql
      CurrentProject.Connection.Execute strSql
      strResult = strAutoNum & " reset from " & lngSeed & " to " & lngNext
    End If
  End If
  ResetSeed = strResult
End Function
modalı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-07-2009, 00:21   #2
durhan
 
durhan kullanıcısının avatarı
 
Giriş: 13/05/2008
Şehir: ANKARA
Mesaj: 139
Excel Vers. ve Dili:
excel 2003
Varsayılan

Sayın modalı; paylaşımınızdan dolayı teşekkürler
durhan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla


Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı


Saat 09:29


Bu forum Elit NET - www.elitnet.com.tr tarafından sunulmaktadır.

Excel Eğitimi - Mobil Uygulama - Çorlu - Çorlu Web Tasarım -- Beylikdüzü mali müşavir - Beylikdüzü mali müşavir - Lingerie - Dyeing Machine - Karton Bardak- Karton Bardak- Çorlu Dil Konuşma Terapisti- Çorlu Dil Konuşma Terapisti- Çorlu Konuşma Terapisti- Çorlu Konuşma Terapisti- Çorlu Özel Eğitim- Site Yönetimi- Pronet Tekirdağ- Çorlu Kamera- Pronet Edirne- Pronet Çorlu- Çorlu Araç Takip- Çorlu Su Arıtma- Gebze Emlak- Rampa- Rotary- Çorlu İnternet Sitesi- Çorlu Sürücü Kursu- Çorlu Sürücü Kursu- Şişli Avukat- Edirne Serbest Muhasebeci- Çorlu Etüt- İstanbul Botanik- Çorlu Sigorta- Kağıt Bardak- Kağıt Bardak- Kaplan Tekstil- Çorlu Perde- Çorlu Perde- Çorlu Havuz- Çorlu Havuz- Makina- Danışmazlar- Çorlu Perde Yıkama- Çorlu Perde Yıkama- Okul Danışmanlık- Çorlu Ayakkabı- İzmit Sigorta- ADR'li taşıma kabı imalatı- Mekanik Tesisat- Çorlu Grafik Tasarım-
Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Advertisement System V2.6 By   Branden