PDA

Tüm Versiyonu Göster : 4734 Sayılı Kamu İhale tefe hesaplama


irfancantr
08-12-2009, 11:31
İyi günler,

Arkadaşlar yılsonu geldi ve yeni hesaplamalara giriyoruz, ihaleli bir işte çalıştığımdan bir formülü çözmem gerekiyor.

Yeni yıla girerken hesaplamalarda yapacağım değişikliği bir formülle dile getiriyorlar fakat ben ne olduğunu tam anlamış değilim,

http://www.alomaliye.com/kamu_ihale_hizmet_fiyat_farki.htm

İlgili sayfa burada da var ama ben yinede konunun özetini buraya yazayım;

1-Yükleniciye ikinci yıl (2010) için fiyat farkı verilecektir.
2-Fiyat farkı; 2009 yılı için Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün aylık olarak yayınladığı Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri (TEFE) , hesaplanarak 2010 yılına ilave edilecektir. Fiyat farkı Bakanlar Kurulunun “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhalesi yapılacak Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslarda yapılmasına dair esaslar” 07/05/2004 tarih ve 25455 sayılı kararı çerçevesinde hesaplanacaktır.
Fiyat farkı hesabı

Madde 7- Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
F = An x B x ( Pn –1)
İn Yn Gn Kn Mn
Pn = [a1 + a2 —— + b1 —— + b2 —— + c —— + d —— ]
İo Yo Go Ko Mo
Formülde ;
F : Fiyat farkını (TL),
A1, a2,b1, c, ve d (0) sıfır , b2 (1) bir olarak öngörülmüştür.
An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),
B : 0,90 katsayısını,
Pn : İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2, b1, b2, c ve d değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,
a1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak ve bu Esasların 8 inci maddesine göre artış farkı ödenecek olan asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden ve yukarıdaki formülde artış öngörülmeyen sabit bir katsayıyı,
a2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a1 katsayısının dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b2:Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerini temsil eden sabit bir katsayıyı,
c: Sözleşme kapsamındaki işlerin mühendislik ve müşavirlik oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
d: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
İfade eder.
a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemez.
Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler (n) ise;
İo, İn : İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti,
Yo, Yn: Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” satırındaki sayıyı,
Go, Gn: Akaryakıt dışındaki malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı,
Ko, Kn: Mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısı ve güncel aylık katsayısını,
Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Makine ve Teçhizat İmalatı” satırındaki sayıyı,
İfade eder.
Yukarıda yer alan indekslerden biri veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.


Bu formüllerin açılımını net bir dille ifade edebilecek var mı acaba?
Ben çok yabancı kaldım bu formülleri harfleri görünce :frown:

Asıl istediğim bu durumu çözüp excelde değerlerin açılımını hazırlayıp,
değer oranlarını girdikten sonra kendisinin hesaplayacağı bir şablon hazırlamak.

İlgilenen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.

suatbayhan
09-12-2009, 08:25
Merhaba sayın irfancantr,
Bir ara bir dosya hazırlamıştım ama test etme imkanım olmadı. Çünkü ben genelde Yapım İşleri ile uğraşırım.Bir bakın hata varsa beraber düzeltelim.
Selamlar.

irfancantr
09-12-2009, 09:53
Merhaba sayın irfancantr,
Bir ara bir dosya hazırlamıştım ama test etme imkanım olmadı. Çünkü ben genelde Yapım İşleri ile uğraşırım.Bir bakın hata varsa beraber düzeltelim.
Selamlar.


Dosyanız çok güzel olmuş suat bey, sizden bir ricam var;
Ben anlama konusunda biraz sıkıntı çekiyorum :D burada biz yemek ihalesinde çalışıyoruz, neyi nereye yerleştireceğim hakkında biraz yardım yardım talebinde bulunacağım.Müsait bir vaktinizde ilgilenirseniz sevinirim.

İlginiz için teşekkürler; Saygılar...

suatbayhan
09-12-2009, 11:55
Merhaba sayın irfancantr,
1 nolu mesajınızda:"A1(herhalde a1 demek istemişsiniz), a2,b1, c, ve d (0) sıfır , b2 (1) bir olarak öngörülmüştür." Size verdiğim örnekte de b2=1 alınmış. Siz sadece sarı hücreleri dolduracaksınız. Sonuç "F" de görünecek. İndislere gelince: Onlar otomotik olarak yan sayfalarda bulunan listelerden alınmaktadır. Zaten siz b1 dışındaki indisleri sıfır aldığınız için size sadece Go ve G1 gerekiyor onları da listelere (Genel Sayfası) ekledim. Bu durumda siz "İşin Adı", "hakediş No", "İhale (son teklif verme) tarihi", "Hakedişin düzenlendiği tarih" ve "A1" yani 1 nolu hakediş tutarını yazarsanız Fiyat farkı "F" bulunacaktır. Ya da siz bu verileri verin ben yapıp size göndereyim
Selamlar.

suatbayhan
15-04-2010, 11:10
Dosyanın Güncel hali ektedir.
Selamlar...

zehnisağcan
15-04-2010, 12:13
akaryakıt sayfasındaki köprülerdeki değerleri nasıl alıyonuz hocam

birde katsayı sayfasındaki değerleri nasıl alıyonuz

teşekürler ilginiz için

suatbayhan
15-04-2010, 13:00
Merhaba sayın zehnisağcan,
İndeks (İşçilik,Çimento,Demir,Akaryakıt...vb.) sayfalarında tabloların sağında köprüler var. Bunlar tıklandığında çıkan tabloda(http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=666):
Akaryakıt için 23 nolu sütunda (Kok, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar) (Coke and refined petroleum) yer alan değerler alınacaktır.
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar madde:7 Yo,Yn)

Katsayı için http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=14520&DOSYAISIM=Memur_Maas_Hesabinda_Kullanilan_Katsayi. xls
dosyasyındaki katsayı.(madde 7 Ko, Kn: Mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısı ve güncel aylık katsayısını,)

Bunlardan hangi ay için almak isterseniz onu seçebilirsiniz.

zehnisağcan
15-04-2010, 13:49
Hocam ben bu üfe tablosundaki değerleri aldıracam nasıl yapacam

suatbayhan
15-04-2010, 14:15
Sayın zehnisağcan,
Sorunuzu tam anlayamadım. Benim hazırladığım dosyada ÜFE yok TEFE var.
Eğer siz Akaryakıt için ÜFE değerlerini istiyorsanız.
Benim dosyamdaki http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=666
yerine
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=662
linkine köprü oluşturup oradan açılan dosyadan istediğiniz aya ait değeri alabilirsiniz.
Yok eğer hazırladığım dosyadaki değerleri nasıl alacağım diyorsanız 7 nolu mesajımda bunu açıkladım.
Köprüyü tıkladığınızda karşınıza çıkan excel dosyasında istediğiniz aya ait değeri alabilirsiniz. Örneğin Akaryakıt için Ocak 2010 değerini almak istiyorsanız Dosyadaki Ocak 2010 a denk gelen B11 hücresine "=" yazıp köprüyü tıklamak suretiyle açmış olduğunuz excel dosyasında "w199" hücresini tıklayıp enterleseniz değeri oradan alır.

zehnisağcan
15-04-2010, 15:05
hocam uğraşıyorum ama yapamadım birtürlü tek tek bir anlatabilirmisiniz y91 inci satırı alacam ama

taltunoz60
28-01-2011, 09:27
Sayın zehnisağcan,
Sorunuzu tam anlayamadım. Benim hazırladığım dosyada ÜFE yok TEFE var.
Eğer siz Akaryakıt için ÜFE değerlerini istiyorsanız.
Benim dosyamdaki http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=666
yerine
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=662
linkine köprü oluşturup oradan açılan dosyadan istediğiniz aya ait değeri alabilirsiniz.
Yok eğer hazırladığım dosyadaki değerleri nasıl alacağım diyorsanız 7 nolu mesajımda bunu açıkladım.
Köprüyü tıkladığınızda karşınıza çıkan excel dosyasında istediğiniz aya ait değeri alabilirsiniz. Örneğin Akaryakıt için Ocak 2010 değerini almak istiyorsanız Dosyadaki Ocak 2010 a denk gelen B11 hücresine "=" yazıp köprüyü tıklamak suretiyle açmış olduğunuz excel dosyasında "w199" hücresini tıklayıp enterleseniz değeri oradan alır.

Dosya Bulunamadı!
File not found!
Datei nicht gefunden!
Fichier non trouvé!
Archivo no encontrado!
File non trovato!
Файл не найден!
找不到档案!
ファイルが見つかりません!
uzantılar enterlendiğinde açılan sayfa bu görünümde oluşuyo

taltunoz60
28-01-2011, 09:30
bu programda belirtilen demir çimento gibi kullanmadığımız endeksler var ayrıştırılması ve proğramın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirmisiniz taşımalı eğitim ihalesi hizmet alımı ihalesi için kullanmayı düşünüyorum a1 olarak belirtilen sarı bölgede ki veriyi işveren nasıl öngörüyorsa o rakamlar mı yazılacak

suatbayhan
28-01-2011, 10:12
İndeks (İşçilik,Çimento,Demir,Akaryakıt...vb.) sayfalarında tabloların sağında köprüler var. Bunlar tıklandığında çıkan tabloda(http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=666):
Akaryakıt için 23 nolu sütunda (Kok, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar) (Coke and refined petroleum) yer alan değerler alınacaktır.
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar madde:7 Yo,Yn)

Katsayı için http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=14520&DOSYAISIM=Memur_Maas_Hesabinda_Kullanilan_Katsayi. xls
dosyasyındaki katsayı.(madde 7 Ko, Kn: Mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısı ve güncel aylık katsayısını,)

Bunlardan hangi ay için almak isterseniz onu seçebilirsiniz.[/QUOTE]

Merhaba Sayın taltunoz60,
Hata mesajlarında siz her defasında "Tamam" a ve "Devam" a basın.
Endeksler internet üzerinden alındığı için bu durumlar oluşuyor.
7 nolu mesajmda açıklamalar yapılmış.
a, b ve c'leri idare veriyor. Toplamı 1 olacak.
İşçilik, Çimento, Demir ve Kereste sayfalarını silebilirsiniz.
Ayrıca isterseniz Veri-Bağlantıları Düzenle seçeneğinden tüm bağlantıların kaynağını kesebilir, bundan sonraki verileri kendiniz el ile girebilirsiniz.
Selamlar...

suatbayhan
28-01-2011, 12:21
Merhaba sayın zehnisağcan,
İndeks (İşçilik,Çimento,Demir,Akaryakıt...vb.) sayfalarında tabloların sağında köprüler var. Bunlar tıklandığında çıkan tabloda(http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=666):
Akaryakıt için 23 nolu sütunda (Kok, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar) (Coke and refined petroleum) yer alan değerler alınacaktır.
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar madde:7 Yo,Yn)

Katsayı için http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=14520&DOSYAISIM=Memur_Maas_Hesabinda_Kullanilan_Katsayi. xls
dosyasyındaki katsayı.(madde 7 Ko, Kn: Mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısı ve güncel aylık katsayısını,)

Bunlardan hangi ay için almak isterseniz onu seçebilirsiniz.
...........

sefem
23-03-2011, 13:48
Merhaba Arkadaşlar,

Bu forumda yeniyim. İlk kez Kik ihalesi ile bir iş aldık ve pek çok sorunumuz var. Bunlardan birisi ise fiyat farkı ile ilgili.
Sözlememde aynen aşağıdaki gibi yazıyor:
"Formüldeki a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayılarının değerleri aşağıdaki gibidir:
a = , b1 = , b2 = , b3 = , b4 = , b5 = , c = .
Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez."
Yabi bazı katsayıların değerleri verilmemiş. Bunları nereden bulacağım, yardımcı olabilirseniz sevinirim.

suatbayhan
23-03-2011, 14:20
Merhaba sayın sefem,
Bakanlar Kurulu Kararının,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (R.G. Tarih: 31/12/2002 R.G.Sayı: 24980/ 3. Mükerrer )
6 maddesinin son paragrafında: "Ancak, idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen, ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümanında işin niteliğine ve gereklerine göre a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oranı temsil katsayısı belirlenmemiş ise, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak yukarıdaki indeksler yerine, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır." denmektedir.
Sizin belirttiğinize göre indekslerin adı yazılmasına rağmen tutarı yazılmamış.
Bu durumda sizin için bu paragrafın geçerli olduğu kanaatindeyim.
Yani Tablo 2 Genel satırındaki sayı esas alınması gerektiğini düşünüyorum.
Selamlar...

webmyx
13-11-2012, 12:06
Bilgiler için teşekkürler Yeni Ttk (http://www.yenittk.gen.tr/)