PDA

Tüm Versiyonu Göster : Excel Temel (Video Anlatım)


 1. Excel'i Tanıyalım (Videolu Anlatım)
 2. Hücreye veri girişi - Veri Tipi - Düzeltme (Videolu Anlatım)
 3. Çalışma Kitabı Kaydet ve Aç (Videolu Anlatım)
 4. Hücreye Seri Veri Doldurma ve Açıklama Ekleme (Videolu Anlatım)
 5. Satır ve Sütun İşleri (Videolu Anlatım)
 6. Çalışma Sayfası İşleri (Ekleme, silme veya düzenleme) (Videolu Anlatım)
 7. Excel Nedir? ve Yardım Menüsünü Kullanmak (Video)
 8. Çalışma Kitabı_1 (Video)
 9. Çalışma Kitabı_2 (Video)
 10. Hücreler ve Veri_1
 11. Hücre işlemleri, veri bul/değiştir
 12. Yazım denetimi, eş anlamlılar, çeviri (Video)
 13. Tablo Tanımlama (Video)
 14. Veri Gruplarını Adlandırma (Video)
 15. Formül Oluşturma (Video)
 16. Göreli, Mutlak Başvuru (Video)
 17. Veri Özetlemek EĞER, EĞERHATA işlevleri (Video)
 18. EĞERORTALAMA, ÇOKEĞERORTALAMA, ÇOKETOPLA, ÇOKEĞERSAY İşlevleri (Video)
 19. Formül Denetleme (Video)
 20. Gözcü Ekleme (Video)
 21. Hücreleri Biçimlendirmek 1 (Video)
 22. Hücreleri Biçimlendirmek 2 (Video)
 23. Stil Tanımlama (Video)
 24. Tema - Yeni Tablo Stili Oluşturma ve Uygulama (Video)
 25. Sayı Okunuşunu Kolaylaştırma (Video)
 26. Rastgele Sayı Üretme (Video)
 27. Veri Listelerini Sıralama_1 (Video)
 28. Veri Listelerini Sıralama_2 (Video)
 29. Verileri Seviyeler Halinde Düzenleme (Video)
 30. Şablon Oluşturma (Video)
 31. İki Hücre Arasında Bağıntı Oluşturmak (Video)
 32. Birden Çok Veri Kümesini Tek Bir Çalışma Sayfasında Birleştirme (Video)
 33. Çalışma Alanı Oluşturma (Video)
 34. Hedef Ara Kullanımı (Video)
 35. Grafik İçin Şablon Oluşturma (Video)
 36. SmartArt Grafik Oluşturma (Video)
 37. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Ekleme (Video)
 38. Çalışma Sayfasını Yazdırmak İçin Hazırlama_1 (Video)
 39. Çalışma Sayfasını Yazdırmak İçin Hazırlama_2 (Video)
 40. Birden Fazla Çalışma Sayfasını Yazdırmak İçin Hazırlamak_1 (Video)
 41. Birden Fazla Çalışma Sayfasını Yazdırmak İçin Hazırlamak_2 (Video)
 42. Belgeye Resim Ekleme, Arka Plan Deseni Ekleme (Video)
 43. Özet Tablo Değer Alanı Ayarları (Video)
 44. Dış Veri Alma_1 (Video)
 45. Dış Veri Alma_2 (Video)
 46. Office Dosyasını Çalışma Sayfasına Ekleme (Video)
 47. Çalışma Sayfasını Başka Bir Office Belgesine Katıştırma (Video)
 48. Grafiği Yazdırma (Video)
 49. Köprü Oluşturma_1 (Video)
 50. Köprü Oluşturma_2 (Video)
 51. Çalışma Kitabını Paylaştırma (Video)
 52. Paylaştığınız Çalışma Kitabını İzleme ve Yönetme (Video)
 53. Bir Hücre Aralığını Parola İle Koruma (Video)
 54. Grafiği Diğer Belgelere Yapıştırma (Video)
 55. Çalışma Kitabınızı Web Belgesi Olarak Kaydetme (Video)
 56. Açıklama İçeren Tüm Hücreleri Seçme, Açıklama Kutusunun Şeklini Değiştirme (Video)