PDA

Tüm Versiyonu Göster : Scripting.Dictionary Nesnesi


  1. şarta bağlı veriyi aktarırken tekrar edenleri topla
  2. Bir gruptaki araç sayısını toplatma
  3. Mükerrer kayıtları birleştirererek toplama
  4. Aynı isime ait sayıları toplama ve tek satıra yazma
  5. 3 sayfadaki verileri benzerleri toplayarak 4. bir sayfaya aktarma
  6. Kolondaki verileri tekrarsız olarak comboboxlara yükleme
  7. Aynı bilgiye göre verileri yan yan yazdırma