PDA

Tüm Versiyonu Göster : Milli Eğitim ve Okul Uygulamaları


 1. Ders notu hesaplama Programları
 2. KANAAT CETVELI_OGRETMENLERE
 3. İlköğretim sınıf yönetimi
 4. BSİÖO Okul Programı
 5. İlköğretim Devam Takip Programım
 6. ilk öğretim arşiv programı
 7. Öğrenci Takip
 8. ders seçme listesi
 9. OKUL YÖNETİM PROGRAMI (Sevk,Görevyeri,Sicil Raporu, Üc.O
 10. Öğretmen Not Giriş Proğramı
 11. ilköğretim 1-5 sınıflar için Not Giriş Programı
 12. okullar icin sevk kagidi
 13. Lise Not Giriş Programı
 14. Öğretmen izin onay belgesi Deftere Aktarımlı
 15. ilköğretim ziyaretçi defteri
 16. ilköğretim öğrenci programı
 17. OKUL KÜTÜPHANE V1
 18. ilköğretim okulları ekders nakit birleştirme
 19. okulların nakitlerini tek nakitte birleştirme
 20. Lise öğretmenleri için not giriş programı
 21. İlkokul Matematik 4 İşlem
 22. Öğretmenlere EKDERS_Hesap_Cetveli
 23. değişen ilköğretim yönetmeliği
 24. Excelde okul programı
 25. Yöneltme Yönergesi
 26. Lise öğretmenleri için harika bir not programı
 27. Lise/Ünv öğrencileri için almanca fiiller test programı
 28. LİSELERDE KULLANILAN BELGELER
 29. Lise Öğretmenleri İçin Not Giriş Programı
 30. ortalama yükseltme sınavı öğretmen görevlendirme dağıtımı
 31. Okullarda ÇaliŞan Personel İÇİn ÖĞrencİ Kayit Programi
 32. LİSE NOTGİRİŞ v 5.00
 33. yatılı ögrenci sevk
 34. sorumluluk sınav dagıtım
 35. öğrenci kayıtları
 36. personel görev devam çizelgesi
 37. personel adres takip
 38. Personel izin dilekçesi
 39. personel sicil raporları
 40. öğretmen ek ders üzcret çizelgesi
 41. Anasinifi Kayit Formlari
 42. Yeni Yönetmeliğe ve Not Sistemine Uygun Öğrenci Proğramı
 43. yeni nakit
 44. Devam-ekders
 45. Okullar ve MEM ler için Personel Veritabanı
 46. Resmi Yazışma Programım v2.0 BİTTİ
 47. Kanaat Not Giriş Programı
 48. Not Kayıt Programı
 49. Öğrenci Kayıt Programı
 50. İzİn Onayi
 51. Excel ile Access VeriTabanı Uygulaması
 52. Sınıf Test Takip Programı
 53. Nöbetçi
 54. Devam Takip Programım v2.0
 55. Öğrenci Ders Takip Not Çizelgesi
 56. okul programı
 57. Not Giriş Programı (Liseler için yeni not sistemine uygun)
 58. (Öğretmenler için) Not giriş programı(yeni yönetmeliğe göre)
 59. İÖO Devam Takip Programım v.30
 60. Yatili Okullar İÇİn ÖĞrencİ Sevk Programi
 61. Resmi Yazışma Programım 2.0 (görsel)
 62. Ek Ders Çizelgesi
 63. Öss Puanmatİk
 64. Öğrenciler için Not hesaplama
 65. Taşınır Mal Yönetmeliği
 66. Okul Nöbet Programı
 67. Resmi Yazı Programı
 68. İlçe MEM Norm Takip Programım
 69. sevk programı
 70. Resmi Yazışma Programı A5 boyutunda
 71. Okulum1.0 Programı
 72. Öğretmen Not Çizelgesi Programı
 73. Mesleki Eğitim Merkezi Ders programı
 74. Murat Torun HASTA SEVK MRT-1.0
 75. Murat Torun HASTA SEVK MRT-1.1 (500 kişilik)
 76. 1-5.sınıf öğretmenleri perf.proje.gözlem formu,urun dosy.degerlendirme OTOMATİK
 77. NöbetÇİ ÖĞretmen Prog
 78. öğretmen nöbet
 79. Lİse Not Programi
 80. Yatılı Okullar İçin 2 öğretmenli nöbet Programı lazım
 81. Mes.Eğt.Mrk.İçin Excelde yıllık günlük planlar
 82. Sınav için sınıflara öğrenci dağıtma programı
 83. Hasta sevk,diş sevk,personel izin belgesi,diploma kayıt örn.
 84. Öğretmenler ve Öğrenciler İçin
 85. Harfli Not
 86. Girilen sorulardan rastgele seçim yapıp listeliyor..
 87. ekders çizelgesi mart2008
 88. Ek Ders ve Devam Devamsızlık Çizelgesi
 89. Halk Eğitimi merkezi için Puantaj
 90. DGS puan hesaplama programı
 91. Öğrenci_Kayıt_Programı
 92. Oks Sinav SonuÇlarini Webden Almak İÇİn
 93. İŞ GÜnÜ Takvİmİ
 94. yeni dgs programı
 95. öss 2008 tercih robotu
 96. OSYM-OSS Tablo4 2008.xls düzenlemesi hazır
 97. yeni ekders puantajı
 98. Bir öğrencinin 5 lik Sistem Not ortalamasını hesaplama
 99. Murat Torun HASTA SEVK MRT-1.2 (RESİMLİ)+500 kişi 24.08.2008.
 100. sicil programı 2008
 101. nöbetçi öğrenci ve nöbetçi öğretmen
 102. Test Takip Programı v2.0
 103. userformda kayit
 104. Personel Programı...
 105. İlköğretim 4.sınıf sorusu
 106. idareci programı
 107. Dört Gruplu ve Kayıt Sistemli Test Programı
 108. Liseler İçin Not Giriş Uygulaması
 109. Test Program(İlköğretimler İçin)
 110. kitap Takip programı hk
 111. Not Giriş Programı
 112. test değerlendirme
 113. E-OKUL a kitap kaydı
 114. sgk ünversite staj hesaplamak için prg
 115. öss yerleştirme
 116. Murat Torun HASTA SEVK MRT-1.2.1 (RESİMLİ)+1000 kişi + ARA menü 20.07.2009
 117. sınav dağıtım programı
 118. Öğretmen nöbet defteri ve çizelgesi
 119. Sınav değerlendime ve soru analizi
 120. Ders Geçmede vize final 2 büt hesaplama nasıl?
 121. Okullar için ödeme emri belgesi
 122. Sözleşmeli öğretmen (4/b) ekders ve maaş bordrosu
 123. Ders dışı eğitim tutanağı üst yazı
 124. öğrenci kurs işlemleri
 125. Soru bankası programı
 126. günlük öğrenci nöbet cizelgesi
 127. Sicil Raporu
 128. Sosyometri Programı
 129. ekders hesaplama programı
 130. Sınıf oluşturma
 131. ders denetim programı
 132. öğrenci disiplin işleri ve takip programı
 133. İmlâ Klavuzu (Excel vba)
 134. basit geometri hesaplamaları
 135. Sürekli Görev Yolluğu
 136. Harfli Not - Dinamik Etiketli Grafik
 137. ssk ödemeleri ödeme emri
 138. AÖF Matematik Bütünleme soru ve cevapları 2010
 139. Işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin devamsızlık formu
 140. Alinin telefon numarası
 141. Ortak Sınav Sonucu Analiz Formu
 142. ortak sınavda öğrenci dağılımı
 143. Resimli ve resimsiz test uygulaması (geliştirmeye açık)
 144. Derece Kademe ve Üstyazı Hazırlama Programı
 145. Hece Tablosu ve Hızlı Okuma Programı
 146. 12. Sınıf Yıl Sonu Puan Hesaplayıcı (YGS-LYS Puan Hesaplayıcıyla)
 147. Okullarda Öğrenci Kurslarında devamsızlık takibi
 148. Sınıf Otomat-2010
 149. Çocuklar İçin Ritmik Sayma Çalışması
 150. AOF Puan Hesaplama ( İktisat - Komu Yönetimi 1 2 3 4
 151. Not Hesaplama Tablosu
 152. Ek Ders programı YARDIMM!!!!
 153. Ek Ders ve Devam Takip HÜYÜKLÜ EKDERS V1.0
 154. Ek ders çizelgesi
 155. Bütün Liselere Not Hesaplama Tablosu
 156. Kademe Terfi Programım
 157. Standart Dosya Kodu (DESİMAL) Programı
 158. Test Örneği
 159. YİBO Günlük Tabela Oluşturma ve Ambar Takip Programı
 160. Öğretmen ders programı hazırlama
 161. Soru bankası ve testi
 162. Okullar için Öğretmen ders hazırlama proğramı
 163. Okullar için ders zil proğramı
 164. öğrenci davranışlarını değerlendirme programı
 165. Koordinatör Öğretmen Görev Dağıtımı
 166. yeni kayıt sistemine göre "okula başlama yaşı hesaplama"
 167. Lise & Orta Öğretim Karne Ortalama Hesaplama Programı
 168. paylaşım
 169. 4+4+4 Sistemine Göre KayıtMatik
 170. Lise Ortalama, yıl sonu puan Hs.
 171. Soru Arşivleme Programı
 172. Ekders Çizelgesi KBS Aktarım...
 173. KBS li ekders çizelgesi hazırlama
 174. Seçmeli Dersler Programı
 175. Çoktan Seçmeli Sınav - Soru Bankası içinden rastgele 20 soruluk sınav
 176. Excel'de hazırladığım çoktan seçmeli sınav örneği
 177. Öğrenci Ödev Tercih Belgesi
 178. Kbs uyumlu ekders puantaj programı (havuz sistemli)
 179. 2013 LYS Taban ve Tavan Puanlar
 180. üniversite not ortalama hesaplama
 181. Excel Metin Okuma Uygulaması
 182. Kurs Bordro / Tahakkuk Programı
 183. Ders Yükü Hesaplama
 184. Taşıma Tahakkuk Programı
 185. Deneme Sınavı Analiz Yardım
 186. Seçmeli Ders Programı
 187. Demirbaş sayım çalışması
 188. optik okuma programı
 189. Teklif Değerlendire Programı
 190. Destek Oda Çalışması
 191. Resimli Öğrenci Not Tablosu
 192. Resimli Osmanlı Hanedanı
 193. KTF ile 65 Dilden Dile Çeviri
 194. Ekders__KBS
 195. Seçmeli Derslerin Excel'e İşlenmesi
 196. 1. Sınıflar İçin Kura
 197. Rasgele öğrenciye not verme
 198. Kurs Programı (Yeni Kurs Yönergesi)
 199. Proje yönetimi
 200. Ortak Sınav Öğrenci El Fişi Hazırlama
 201. Ekders Devam Takip Ve Puantaj Programı (kbs)
 202. Bilgi Yarışması Programı
 203. Teog Optik Okuma
 204. Otomatik ders içi performans proje notu
 205. Seçmeli Ders Yerleştirme Programı
 206. KBS Aktarım Dosyası Güncel 2016
 207. Otomatik Performans Ölçeği(Makrolu ve Makrosuz)
 208. MEB Personeli Maaş Hesaplama Programı
 209. İlkokul 1.sınıf Matematik (Toplama, çıkarma, ritmik, problem)