PDA

Tüm Versiyonu Göster : Bordro ve Maaş Uygulamaları


 1. Bordro 2005 (YTL) Tüm Daireler
 2. MAAS HESAPLAMA ( MESAİ 24 SAAT)
 3. Geçici Personel Bordrosu
 4. Sözleşmeli Öğretmen Bordrosu
 5. Memur Maaş Hesaplamalarında Gösterge
 6. Personel Aylık Maaş Projesi
 7. Ekders Ücret Programı
 8. Ücretli ve Sözleşmeli Öğretmenler İçin Ekders Ücreti
 9. Geçici Sözleşmeli Personel Maaş Programı
 10. PERSONEL 1.0 Personel Maaş Takibi
 11. 2006 Yeni Maaş Bordrosu
 12. Öğrenci Bursu Bordro ve yeni ödeme emri
 13. Maas Icmali Hazirlama
 14. Yeni Maaş Bordrosu
 15. Emekli İcmaal Bordrosu
 16. Puantaj Çalışmaları
 17. Ücret Bodrosu
 18. Terfİ Farki Bordrosu
 19. Ücret Bordrosu uygulaması
 20. SSK_Bordro takip programı
 21. Bordro (birebir Resmi)
 22. MaaŞ Ve Ekders
 23. Bordro Programı
 24. Personel Maaş Takibi
 25. Ücret Kıdem ve İhbar hesapalama
 26. Sözleşmeli Öğretmen Bordrosu
 27. Sigortalı Öğretmenlere Ait Ücret Bordrosu
 28. Maaş2007
 29. nasıl bir kod
 30. Maasin Kac Tane Banknottan Olusagini Bulmak
 31. Excelde 1 aylık memur maaş bordrosu
 32. Net Ücretten Brüte?
 33. Ücret hesaplama
 34. avans takip çizelgesi
 35. 8 Saat Üzerİnde ÇaliŞan İŞyerlerİ İÇİn Puantaj Ve MaaŞ Hesaplama
 36. Memur Kısıt Maaş Bordrosu
 37. Personel Takip
 38. Ücretli Maaş Para Kupür Dağılımı
 39. Maaş Bordrosu
 40. maaş hesaplama
 41. ilköğretim maaş programı
 42. maaş bordrosu_geniş kapsamlı güncel
 43. netten brüte, brütten nete ücret,kira,smm hesaplatma
 44. sağlık personeli ve memur terfi fark bordrosu
 45. (döner) ek ödeme fark bodrosu
 46. doğum ve ölüm yardımı programları
 47. SSK lı Bordro
 48. Asgari Geçim İndirimi
 49. asgari geçim indirimi ile ilgili
 50. Kıdem Tazminatı-İhbar Tazminatı Hazırlama
 51. Fazla Mesai Puantaj ve bordro
 52. Asgarİ GeÇİm İndİrİmİ
 53. Asgari Geçim İndirimi
 54. 2005-2007 yılları arası işçilere verilen zam oranları
 55. işci bordrosu acil
 56. bordro örneği
 57. Maaşmatik Programı
 58. işyeri hekimi için bordro uygulaması nasıldır
 59. Ekders
 60. Günaydın arkadaşlar
 61. Sözleşmeli öğretmen maaş bordrosu aile geçim indirimi ekli
 62. Manuel Puantaj ( Ornek )
 63. 4/B Sözleşmeli Öğretmen Bordrosu Asgari geçim İndirimi de var
 64. Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Programı
 65. AGİ ve Bordro Düzenleme
 66. Ücret Bordrosu ve AGİ Hesaplama Tablosu
 67. Personel Maaş Takibi...
 68. Bordroda kümülatif oluşturma
 69. Maaş hesaplama ve Bordrolama
 70. Bitmiş Hazır İşçi Bordrosu
 71. Asgari Geçim İnd. Programı EN YENİ ÇOK KULLANIŞLI
 72. 4-c li öğretmenlerin ücret bodrosu
 73. Asgari Geçim İndirimi ve Maaş Bordrosu
 74. AGİ Pratik.
 75. Maaş Hesaplama Programı
 76. 2008 Ücret Bordrosu-A.G.İ ve Ücret Pusulası
 77. ssk çalışan+emekli çalışan+diğer ücretli için A.G.İ'li 2008 ücret Bordrosu
 78. Telekomdan DİĞer Kurumlara Atananlar İÇİn EŞ Ve Çocuk Yardimi Programi
 79. Memur Maaşı 2008
 80. Seyyanen İşçi Puantaj ve Bordrosu
 81. 15-31 ile 1-14 arası Basit Puantaj
 82. SSK Eksik Gün Bildirim Puantaj
 83. Personel maaş takip
 84. Ödeme Emri Belgesi
 85. Access te işçi ücret bordrosu
 86. puantaj
 87. Bordro Yıllık Ücret Hesaplama
 88. Puantaj Ve Bodro Hazirlama
 89. Ücret Bordosu Yardımı
 90. Maaş Bordroları
 91. Puantaj Örneği
 92. Asgari Geçim İndirimi
 93. Maaş hesaplama çalışması
 94. Ek Ders Tarİfesİ
 95. Bordro ÇaliŞmasi
 96. 4/b bordrosu için gelir vergisi hesabında yardım
 97. 4/b sözleşmeli mühendis maaş bordrosu
 98. izin takip çizelgesi
 99. aylık maaş çizelgesi
 100. E-Bildirgeye Giriş
 101. Memur ve İşçi Maaşı,Yolluklar,Hastasevk,İzin,Geçmişe Dönük Maaş Hs,Emekli Maaş Hesabı
 102. Maaş İade Formu
 103. Ekders çizelgesi hazırlama programı
 104. İşçi Puantaj(6 Kişilik)
 105. Maaş Ve Mesai Prgogramı Kişiye özel
 106. TC kimlik numarası geçerlilik kontrolü
 107. Net ücretten Brüt Ücret Hesaplama
 108. 2009 AGİ Tablosu- Asgari Geçim İndirim Programı
 109. Bordro
 110. Küpür Hesaplama
 111. asgari ücreti brütden net e netden brüte çevirme
 112. netten brüte ücret hesaplama
 113. Netten Brüt Ücret hesaplama bordrosu hata
 114. Netten Brüte
 115. Ücret Bordrosu Hk.
 116. Yeni ödeme emri,hasta sevk ve yolluklur
 117. Asgari geçim indirim programı
 118. Yıllık izin formu
 119. Bordro düzenleme hakkında
 120. Tedavi Katılım Payı
 121. Yıllık Maaş Takibi ( netten brüte - brütten nete )
 122. Emeklilik katkı paylarının bodrolaştırlması
 123. Usta Öğretici Ekders Çizelgesi
 124. Geciken Maaş Ödemesi
 125. xml dosyası
 126. 4/B Sözleşmeli Bordro
 127. Işçi puantaş çizelgesi
 128. Gelir Vergisi Hesaplama
 129. Bordro hakkında
 130. Yıllık izin defterinde kıdem hesabı
 131. Emekli kesenekleri hizmet birleştirmeleri
 132. geliştirme ödeneği
 133. Yeni Maaşmatik Programı
 134. Kıdem ve İhbar Tazminatı Uygulaması
 135. Maaş ödeme takibi
 136. Ücret Bordrosu Programı (Bir Çalışma)
 137. Netten Brüte (bir çalışma)
 138. Netten brüte-brütten nete ücret hesaplaması
 139. Geçici ve Sürekli görev yol. ve izin formu
 140. Net brüt maliyet hesaplama
 141. Ücretlerde Vergilendirme (Brüt > Net)
 142. maaş programı
 143. Netten Bürüte Maaş Hesaplama
 144. 2011 Yıllık Bordro Hesaplama Çalışması (Brütten Nete)
 145. Ekders Hesaplama Programı
 146. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı maaş hesaplama 2011
 147. Kısıtlı Maaş
 148. sendikalı işçi maaş hesaplama
 149. KAMU işçi maaş hesaplama
 150. 666 KHK ye göre maaş hesaplama programı
 151. Kamu İşçi Maaş Programı
 152. 12 Aylık Maliyet Hesaplama
 153. maaş personel basit ama kullanışlı
 154. Puantaj
 155. Maaş programı özel
 156. İhbar & Kıdem tazminatı programı
 157. maaş ve avans takip excelli
 158. Sözleşmeli Memur Bordro Çalışması
 159. Bordro Çalışması net/bürüt bürüt/net
 160. Basit bir bordro örneği yaptım. Umarım beğenirsiniz.
 161. Puantaj ve Maaş Hesaplama
 162. Puantaj ve Bordro Uygulaması
 163. İşçi maaş bordro programı
 164. ücret bordrosu
 165. Brütten Nete Saat Ücretli Maaş Bordrosu
 166. 657-4b Sözleşmeli ve 657-4c Geçici Personel Bordro
 167. 657 4/b Sözleşmeli Bordro
 168. Sözleşmeli Maaş Bordro
 169. ebildirge ve indirim tutarları
 170. Öğretmen ve Memur Maaşı Hesaplama Bordrosu
 171. Ücret Bütçe Programı Net>Brüt veya Brüt>Net